Uttalanden från SKU:s 40:e kongress, 2 – 3 september 2023

På SKU:s 40:e kongress antog vi 3 resolutioner om vårat stöd till de Chilenska, Palestinska och Kubanska folken och deras kamp för för självbestämmande, frihet, och fred. Vi uppmärksammar dessa resolutioner nu på 50-års dagen av kuppen i Chile, med förståelsen att hela världens folk bör ta lärdom från lidandet dessa folk utstod under kapitalismens ok – samt vikten av en revolution för att frigöra folket från oket- Att inte ens de fria är riktigt fria förrest socialismen-kommunismen är allstädes gällande!

Uttalande med anledning av 50 år sedan statskuppen i Chile

Det är 50 år sedan den blodiga statskuppen mot den socialistiska regeringen i Chile, ledd av Salvador Allende, och inledandet av den 27 år långa USA-stödda fascistdiktaturen – där tusentals chilenare torterades, fängslades, kidnappades, avrättades och försattes i landsflykt.

Vi minns offren för denna barbariska händelse, där den chilenska borgarklassen, med stöd från det euro-atlantiska monopolkapitalet, krossade en genuin folkrörelse som beslutsamt hade satt siktet på ett samhällssystem som för en gångs skull skulle tjäna folket, och istället försänkte hela Chile i 27 år av barbari och mörker.

Än idag påminns chilenarna om det mörkret i deras dagliga liv när klyftorna mellan arbetare och borgare bara ökar, studentdemonstrationer möts av brutalt våld från poliser och anhöriga fortfarande saknas medans förövarna går fria och fortsätter berika sig på de strukturer och instutitioner som diktaturen lämnade efter sig.

Som kommunister är det vår uppgift att studera historien och dra lärdomar från den. När reaktionärer anklagar kommunismen för att vara en våldsam ideologi, pekar vi på händelserna i Chile som ett tydligt exempel på varför arbetarklassen måste beväpna sig i försvar mot borgarklassens våldsamma angrepp. När socialdemokrater anklagar kommunister för att vara odemokratiska, för att vi inte ser att socialismen som nåbar via reformer inom den borgerliga parlamentarismen, så är Chile vårt tragiska bevis på varför man inte kan rösta bort kapitalismen.

Denna tragiska händelse i Chiles historia tjänar som en smärtsam påminnelse om de mörka konsekvenser som kan uppstå när arbetarrörelsen möter våldsamt motstånd från de som försvarar det kapitalistiska systemet. Den påminner oss om att aldrig svikta i vår revolutionära övertygelse och att vi alltid måste avslöja de illusioner som kan finnas bland arbetarklassen kring den så-kallade borgerliga demokratin.

I minnet av offren för den fascistiska Pinochet-diktaturen som infördes efter statskuppen i Chile den 11 september 1973, lovar vi att aldrig glömma och att fortsätta kämpa för en bättre värld!

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Solidaritetsuttalande med Kuba

I 70 år har det kubanska folket slagits för friheten i 64 år har de byggt garantin för sin frihet, socialismen! I 70 år har USA och dess allierade hållit ett hårt grepp runt Kubas hals, men det kubanska folket andas friskt ändå!

Batistas styre, föregånget och fullspäckat av politiska intriger, var en period av försummelse, i vilken folket fick betala för härskarklassens opulens, för dockmästarnas tribut. Det var en period av våld, av polisbrutalitet och slavlika arbetsförhållanden. Folket svarade med revolution, stoltaste uppståndelse, vägledda av Fidel, av Che, av kommunismen. Omstörtandet gav det kubanska folket en smakbit av den sanna friheten. Sedan dess har det kubanska folket, med röd fana gått i fronten av civilisationen. En medicinsk och vetenskaplig klippa i det stormiga imperialismens hav, en fristad för folkets massor, arbetarklassen, och de revolutionära skikten.

Imperiet slipar dock ner denna klippa, saltet i havet som tålmodigaste sandpapper- De söker frånta folket sin frihet, förstöra socialismens civilisation, de försöker strypa revolutionen. Men till ingen nytta annat än lidande – Upphäv denna blockad! Upphäv denna misshandel av självständigheten, suveräniteten, denna sadistiska metod att bedra folket, vända det emot sig självt. Imperiet försöker tvinga folket till desperation, att skriva under på dess giftbestänkta kontrakt med blodet av sina fränder – vi står upp mot denna aggression! Det kubanska folket står upp mot imperiet! den kubanska socialismen kommer att kvarstå!

Även om Kuba står starkt, andas friskt, så är det inte för inte som USA, imperialisterna, bibehåller sitt strypgrepp, det skadar folket och sammanhållningen. Vägen fram står emellan förslavning under kapitalets ok och att för friheten uthärda denna primitiva utsvältningstaktik. För även om skada sker så ska Kuba stå stark, outtröttligt gödd på revolutionens sång!

Imperialisterna måste varsebli sin undergång, de skall bortgöra sig i denna sisyfonska kamp mot de frihetsälskande. Inte ens den starkaste storm kan fälla Marxism-Leninismens fyr från klippan i havet. SKU fördömer alla försök att hölja världen i mörker, att skyla eller till och med släcka folkets stolta ljus, SKU står med det kubanska folket i sin kamp för frihet, i sin kamp att vidlivhålla kommunismens eviga låga!

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

 

Solidaritetsuttalande med Palestina

I år är det 75 år sedan Al-Nakba, Katastrofen, och de etniska rensningar, deportationer,
förtryck, och stöld som det palestinska folket har utstått i århundranden. Våldet började inte
med den israeliska statens grundande utan har pågått långt längre tillbaka i tiden än så. Israel
är bara den senaste och mest brutala iterationen av det koloniala våld som det palestinska
folket har utstått. Varje år mördas hundratals palestinier, barn som vuxna, unga som gamla.
Farmödrar äldre en den koloniala regimen i Tel Aviv får sina nedärvda hem beslagtagna av
beväpnade bosättare under beskydd av den koloniala armén. Trots detta har det palestinska
folket bestått, medan de andra gamla imperierna har kommit och gått.

Det är just därför som Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund härmed uttrycker sin
solidaritet med det palestinska folket, i deras kamp mot utländska kolonisatörerna och
inhemska medlöpare. Bara genom socialismen kan det palestinska folket bli fritt.

Vi står rakryggat fast vid att alla palestinier i exil ska ha rätt att återvända, och att alla
politiska fångar ska befrias. Vi vill visa vårt stöd till den palestinska ungdomen, som axlar det
tyngsta ansvaret, ansvar som ingen ungdom ska behöva axla. Ett ansvar som tvingats på dem,
att ta striden mot en brutal och hänsynslös motståndare. Att precis som sina föräldrar och
deras föräldrar dessförinnan ta sig ann och bära vidare motståndet. Som Ghassan Kanafani av
PFLP sa ”Den palestinska kampen är inte en kamp enbart för palestinier, det är en kamp för
varje revolutionär, var han en befinner sig, en kamp av vår tids exploaterade och förtryckta
massor”.

Som vi tidigare uttalat oss om så klarar ingen kolonial regim att överleva tidens test. Men för eller senare så kommer förtrycket att sina och det palestinska folket kommer att bli fritt, hela vägen från floden till havet.

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Dela detta:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.