Statement on the 250 days of imprisonment of Michail and Aleksander Kononovich

November 11th marks 250 days since brothers Aleksander and Mikhail Kononovich were imprisoned by the Ukrainian pro-Nazi regime. Until then, the World Federation of Democratic Youth has declared a week of solidarity with our jailed comrades, who have falsely been accused of acting as Russian and Belorussian spies.

SKU demands the immediate release of the Kononovich brothers. They have been arrested solely for expressing their opposition to the war on social media, and their involvement in the Ukrainian Communist and Labour movement, which has been totally criminalized by Zelensky’s fascist regime.

Unfortunately, the Kononovich brothers’ situation is not unique. Throughout Ukraine, young communists, trade union activists and anti fascists have been murdered, imprisoned or forced underground since the 2014 Maidan coup.

Throughout this war, it has been proven time and again that Ukraine is not a progressive symbol of democracy or justice, as the Western bourgeoisie and their propagandists have been so keen to point out. The regime’s repression of communists, the trade union movement, and the Russian-speaking population are concrete examples of the reactionary nature of the Ukrainian regime. The banning of opposition parties (including the Communist Party, which was the first party to be banned in 2014 following the fascist coup d’etat) and the use of Nazi paramilitaries should be enough to see through the lies being propagated about Ukraine’s government.

SKU expresses its total solidarity with the illegally jailed Kononovich brothers and all other communists and socialists who have been imprisoned, murdered, fled for their lives and had to go into hiding over the past 8 years and, in particular, since the outbreak of the war.

We demand an end to this terrible imperialist war between Russia and the West, which has caused so much devastation and death. And we demand that the Swedish imperialist government cease all military support to the Ukrainian regime, which only fuels the war and fills the wallets of the Swedish arms manufacturers. And instead, call for dialogue and a ceasefire between the parties. So that this madness can end at last.

#FREEKONONOVICH

Communist Youth of Sweden

Dela detta:

Statement on the attack on the headquarters of SKOJ and NKPJ

Last week, SKU received the troubling and enraging news from our comrades in SKOJ that the headquarters of SKOJ (and their mother party, NKPI) in Belgrade had been attacked by fascists who had smashed their windows and sprayed neo-Nazi slogans on the walls.

The Communist Youth of Sweden condemns this vicious attack on our comrades in Serbia carried out by the fascists that has been allowed by the reactionary bourgeois government to run amok. It is evident that the Serbian state, not only allow these types of violent acts of terrorism, but even actively enables them, as this is not the first time their HÓ has been attacked.

Fascists and neo-Nazis have over the past years increased their activities in the region and regularly deface anti-fascist monuments dedicated to the partisan heroes of Yugoslavia who fought off the fascist invaders and their collaborators.

We stand in solidarity with our comrades of SKOJ who keep the struggle for socialism, anti-imperialism, and anti-fascism alive within the youth of Serbia and former Yugoslavia.

Communist Youth of Sweden

Dela detta:

Statement on the killing of Jina Amini and the ongoing protest in Iran

The youth of Iran has taken to the streets this past week as a response to the theocratic dictatorship’s brutal murder of 22-year-old Jina Amini. Jina, who passed after slipping into a coma, had been fortured by the Iranian morality police for not having worn her hijab correctly. Women in Iran are regularly attacked and beaten in the open by the country’s morality police, the clergy, and followers of the theocratic regime.

The brave youth of Iran has since taken to the streets in open defiance of the dictatorship in many cities in Iran such as the country’s capital Tehran, Kirmaşan, Saqqez (where Jina lived), Sine, Mashhad, Esfahan and Oshnavieh. The state has responded with violent brutality, especially in the majority Kurdish cities, as dozens of protesters have been shot and killed since the protests began.

The Communist Youth of Sweden condemns the reactionary theocratic dictatorship of Iran for its continued harassment and murder of women and protesters. We mourn the murder of a woman whose crime was nothing more than trying to live her life in peace. And we stand behind the oppressed toiling masses of Iran who, year after year, tirelessly rise up and put their lives on the line in the struggle against the inhumanity and injustice of the theocratic regime.

Down with the dictatorship and long live the revolutionary spirit of the people of Iran!

Communist Youth of Sweden

Dela detta:

Uttalande med anledning av Gorbatjovs död

Vi unga idag upplevde aldrig de mörka åren som förknippas med Gorbatjovs styre: kontrarevolution och restaurationen av kapitalismen i Östeuropa med alla dess förödande konsekvenser som tydligt kan ses idag. Massvält, fattigdom, korruption, krig mellan brödrafolk, prostitution och drogepidemier. Vi är inte präglade av den desillusion som många av dåtidens kommunister upplevde, som fick dem att vända socialismen ryggen och istället ägna sig åt reformism och socialdemokrati.

Istället ser vi, när vi tittar på Sovjetunionen, de nästintill omöjliga saker människan kan åstadkomma när hon tar tillbaka makten över sitt liv och får bestämma över sitt eget öde. Sovjetunionen och arbetarrepublikerna som uppstod efter 1917 representerade just detta: framgång och utveckling som aldrig förr hade skådats. Gorbatjov, hans medbrottslingar och deras vilseledda följeslagare satte stopp för detta och istället utlöste de den mörkaste reaktion som har skådats under fredstid. Det betyder inte att Sovjetunionen eller de övriga socialistiska länderna i Europa var perfekta eller att Gorbatjov är den enda orsaken bakom de socialistiska ländernas illegala upplösningar, men hans gärningar markerade det förrädiska slutet som ingen av de hundramiljontals hårt arbetande människorna förtjänade.

Vi är tacksamma över att ha sluppit bevittna den hemska och deprimerande period som denna man bidrog till, och hedrar våra äldre kamrater som uthärdade denna svåra och tragiska tid med sin revolutionära övertygelse i behåll. Vi sörjer även alla som meningslöst förlorade sina liv som resultat av denne bedragares stora bidrag till kontrarevolutionen och kapitalismens återställande i Östeuropa.

Låt förrädaren Gorbatjovs död markera slutet på ett mörkt kapitel i den kommunistiska rörelsens historia och början av en nytt kapitel bestående av ny revolutionär kamp och återuppbyggandet av den internationella kommunistiska rörelsen, som stadigt har vuxit de senaste åren!

 

Leve Oktoberrevolutionen!

Leve Marxism-Leninismen!

 

Undertecknat

Förbundsstyrelsen,

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Dela detta:

Nej till NATO och nej till krig i Ukraina

Den militära konflikten i Ukraina kan, med all rätt, inte ha gått någon obemärkt den senaste tiden. Ett rykte om en galen man i öst sprider sig som en löpeld genom Europa och världen. Rösterna höjs men faktan blir luddig. Det första offret i krig är sanningen.

Vid alla kriser har media endast ett mål. Att få flera klick. Sälja mer. Detta görs vanligtvis genom att peka ut en fiende så snabbt som möjligt så att det idealistiska historienarrativet kan mejslas ut ur den materiella verkligheten. De onda mot dem goda. Problemet är att i den materiella verkligheten är alla företéelser sammankopplade i ett enda virrvarr av dialektik. Detta innebär alltså att beroende på vilket historiespann man väljer att analysera så kan de onda och dem goda variera.

 

Euromajdan

Innan 2014 hade Ukraina en vald regering ledd av Viktor Janukovytj. Denna kom bra överens med den ryska regeringen på grund av deras statliga och ekonomiska samarbete, samt deras militära neutralitet.  Detta var förstås till stort nöje för Putin och hans magnater, men till väst och NATO:s bestörtning. Intressekonflikten fick USA/NATO att sponsra en kupp i Ukraina. Kuppen tog sig uttryck i en proteströrelse vid namn Euromajdan. Kulmen av rörelsen blev ett upplopp som till sist lyckades överta den ukrainska staten. Man kan konstatera att nynazistiska grupper som Svoboda och deras militanta flygel, Högra sektorn, utgjorde våldsmotorn i upproret som till slut ledde till segern.

Proteströrelsen må ha varit till viss del legitim eftersom Viktor Janukovytj var som vilken annan kapitalistiskt politiker som helst, korrupt. Problemet ligger i att rörelsen övertogs av extremhögern vars mål är raka motsatsen till den av arbetarklassen. Även faktumet att USA/NATO och EU valde att stötta rörelsen gjorde att den tappade sin organiska karaktär.

Efter att Janukovytj blev avsatt så översköljdes den politiska diskursen med Ukrainsk Nationalism och etniska ryssar blev måltavlor för en stor mängd hatbrott. I kölvattnet av Euromajdan började den nya regeringen att trycka tillbaka och bannlysa vänsterorganisationer medan nazister var fria att skandera på gator och torg. Ett känt exempel av rysshatet i Ukraina är mordbranden som Högra sektorn anlade på fackföreningsbyggnaden i Odessa. Händelsen krävde livet av 48 människor.

Etniska ryssar i Ukraina kände behovet av att skapa en motrörelse till förtrycket. Rörelsen centrerades i östra Ukraina kring Donetsk och Luhansk. På Krimhalvön, som flera gånger tidigare försökt bli del av Ryssland, togs tillfället i akt för ytterligare ett försök att lämna landet. Detta möttes med hot om våld från Ukraina, vilket gjorde att Ryska militären gick in för att försvara sina intressen, och omröstningen kunde genomföras med en stark majoritet för att ansluta sig till Ryssland. Detta var början på inbördeskriget. Den västra, nationalistiska sidan, stöttades av USA, NATO allierade och EU, medan den östra, ryssvänliga sidan, stöttades av Ryssland.

Euromajdan är en av bakgrunderna till varför den ryska regimen har valt att invadera Ukraina.

 

Imperialistiska motiv

Alla länders inblandning i konflikten kan kokas ner till att öka den inhemska monopolens marknader och inflytande i området. För NATO:s monopol handlar det om att ta marknaden från Ryska monopol och vice versa.

Konflikten vi ser i dagens läge bygger på den tidigare konflikten, vilket alltid är fallet. Med 2013 och 2014 års händelser som utgångspunkt kan NATO och USA pekas ut som angripare, i och med kuppen. Men, om man däremot endast fokuserar på Rysslands invasion i februari 2022 blir givetvis Ryssland till den onda.

Rötterna till konflikten finns i det imperialistiska systemet. Den ryska regimen agerar utifrån landets monopolkapitalisters intressen, att utöka sina marknader för utsugning av arbetarna. Likaså agerar den Ukrainska regimen och NATO utifrån ländernas monpolkapitalisters intressen. Om man har det klart för sig kan omöjligt någon av sidorna vara att föredra över den andra.

 

Sverige och NATO

Sedan grundandet av NATO har Sverige spelat en framträdande roll på grund av dess geostrategiska läge. Från militärövningar med norska och danska flygvapnet, där man tränade att eskortera tunga amerikanska- och NATO-bombflygplan över östersjön, till utbyggnaden av svenska flygvapnets landningsbanor för att ackommodera NATO-bombare och användandet av ultrahögfrekvensradar som Sverige fick av USA innan deras egna NATO-allierade Norge. Även flygbränslet som flygvapnet använde kom senare att bytas ut mot bränsle som NATO-flygplan använde. Svenska militären hade även redan på 50-talet skapat goda förbindelser med det amerikanska flygvapnet som svenska officerare regelbundet besökte i Västtyskland. Sverige utförde även spaningsuppdrag mot Sovjet å USAs vägnar. Sverige har alltså sedan NATOs begynnelse varit politiskt och militärt integrerat med NATO.

NATO:s instiftande rättfärdigades till en början för att skydda Europa från krig. Men sanningen var snarare att skydda den europeiska borgarklassen från de inhemska kommuniströrelserna i de västeuropeiska länderna som hade vunnit stor popularitet efter socialismens seger över fascismen. Trots Warszawapaktens upplösning och den relativa nedgången för kommuniströrelserna har NATO fortskridit. Detta bevisar att NATO inte är någonting mer än ett imperialistiskt projekt för att främja den västerländska kapitalismens intressen. Att majoriteten av Sveriges riksdag är positivt inställd till att gå med i NATO visar att även den svenska staten är en imperialistisk sådan. Den vill skydda sina monopol lika illa som Ryssland vill skydda sina. Att skicka militära stöd kommer späda på konflikten och orsaka otaliga dödsfall, men för de svenska monopolen spelar profiten större roll.

Regeringen överväger nu ett medlemskap i NATO. Vi kräver att det först skall genomföras en folkomröstning, utanför krisperiod där krig råder i ett närliggande land, innan det ens får övervägas av regeringen.

Ett svenskt NATO-medlemskap bör övervägas lika lite som att bli allierade med Ryssland!

Vi står inte med Ukrainska staten,

Vi står inte med Ryska staten,

Vi står inte med NATO,

Vi står med folket i båda dessa länder. Folket som kommer förlora allt de har och tvingas fly. Folket som kommer tvingas sätta livet till. Allt, medan politikerna och de imperialistiska mediaaparaterna sprider nationalismen. Arbetare ska aldrig behöva döda arbetare.

Vi står för fred och socialismen som säkrar denna fred kamrater emellan. 

Dela detta:

Greetings to the Youth Front of the Party of Labour

Dear comrades of the Youth Front of the Party of Labour,

Allow us, the Communist Youth of Sweden, to congratulate you for the formation of your organisation. We were excited to hear the news and we applaud your initiative! The need for Marxist-Leninist Youth Organisations in Europe is of great importance to channel the hope, frustrations and fighting spirit of European youth into a revolutionary struggle for a better society built on socialist principles, as capitalism is taking us down the road of barbarism. Only Communism is the solution for the various crises capitalism creates and it is our duty to lead the way for the millions of young people who increasingly find themselves in miserable situations caused by unemployment, homelessness, and climate anxiety – all products of capitalism and fully preventable under a centrally planned economy under a Dictatorship of the Proletariat. We hope to stay in touch with you and watch your progress with great interest from Sweden.

Comradely greetings,

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, SKU

Dela detta:

Ungkommunister i Ukraina fängslade!

 

Under natten kom nyheter från Demokratisk Ungdoms Världsförening, DUV, att den Första sekreteraren i Leninist-Kommunistiska Ungdomsförbundet Ukraina, Mikhail Kononovich, och hans bror Aleksander Kononovich har blivit arresterade av den ukrainska regeringen. De anklagas för att vara ryska och belarusiska spioner, och kommer förmodligen mördas utan rättegång inom kort.

Den nyfascistiska regimen i Ukraina har bannlyst det kommunistiska partiet sedan tidigare, och detta är en upptrappning av deras förtryck av arbetarklassens representanter.

Vi står i solidaritet med dem gripna kamraterna och kräver deras omedelbara frigörande!

Dela detta:

Kampanjen “Rädda LAS!”

SKU ställer sig bakom Rädda LAS-kampanjen och dess uttalande!

Den 11 januari samlades ett flertal fackliga och socialistiska organisationer i Folkets Husby på inbjudan av Husby Arbetarcentrum (HAC) för att kicka igång kampanjen Rädda LAS. Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund ansluter sig till kampen och skriver under det offentliga uttalandet som kampanjen har publicerat på sin hemsida https://www.radda-las.nu/.

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Affisch för kampanjen "Rädda LAS"

Dela detta: