En vecka av universitetsockupationer

I 76 år har det sionistiska Israel utövat våld och kolonisering mot palestinierna och deras land, i 7 månader har Israel drivit ett obarmhärtigt krig, i 7 veckas tid har nu de modiga studenterna vid 9 universitet i Sverige hållit igång kampen och upprätthållit tältlägren. I takt med att lägren växer, tiden går och universitetens illvilja att svara på studenternas krav så kommer kampen att eskalera.

Det vi ser har hänt under de senaste dagarna är historiskt, och en positiv utveckling i kampen för ett fritt Palestina runtom världen. Vi har redan sett ett antal universitet runtom världen bryta kontakten med Israel och rörelsen fortsätter att växa så vi vet att dessa ockupationer har en verklig effekt på lärosäten att upphöra samarbeten med Israeliska företag och institutioner som deltar i det pågående folkmordet.

Lägren är en manifestation för ungdomens kampglöd att förändra världen till det bättre och detta utgör även grunden för Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Det är kampen kring och för dessa som får det revolutionära medvetandet att växa. Det är bara tillsammans som ungdomarna på universiteten kan nå framgång.

SKU fortsätter att ställa sig bakom studenterna var de än befinner sig, hur länge som det än kommer att behövas. Må universiteten ge vika för studenternas krav, må annars lägren bestå och universiteten förtvina.

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Dela detta:

ALL STÖD TILL UNIVERSITETSOCKUPATIONERNA!

Vi bevittnar nu ett historiskt ögonblick. Idag har modiga studenter på universitet och högskolor runtom Sverige tagit beslutet att följa efter i fotspåren av studenterna vid Columbia University, New York City. I månader har studenterna demonstrerat och visat missnöje gentemot universitets- och högskoleledningarna, i frågan om deras vägran att ta en tydlig och solidarisk ställning med Palestinas folk som genomlider folkmord. Ledningarna har inte varit villiga att ge upp sina ambivalenta ståndpunkter.


Universitetens och högskolornas skamliga tysthet är ett förräderi mot de egna studenternas åsikter, ett patetiskt försök att tysta de som ställer sig upp rakryggade i solidaritet med ett folk som genomlider det värsta av brotten. Studenterna kräver det mest basala från universiteten, att de ska erkänna brotten som begås mot palestinerna. Studenterna kräver att universitetens oursäktbara kopplingar till företag från vapen och krigsindustrin, som tillåts samarbeta med forskare och rekrytera studenter på campus, hävs omedelbart. Företag som har direkta kopplingar till den israeliska armén som just nu genomdriver ett folkmord. Studenterna kräver att universiteten garanterar att de inte kommer samarbeta med Israel, idag och i framtiden.


Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund ställer sig entydigt bakom studenterna och deras kamp. Institutioner för utbildning kan inte vara platser som faciliteterar folkmord. Må universiteten ge vika för studenternas krav, annars lägren bestå och universiteten förtvina.

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Dela detta:

Segerdagen 9 maj – vi fortsätter kämpa mot fascismen!

För 79 år sedan hissades den sovjetiska fanan över riksdagshuset i Berlin och ett av världshistoriens blodigaste krig var slut. Fascismen var krossad och en ny horisont hade öppnats av de sovjetiska soldaterna och hela Europas kämpande folk, i vars spets kommunisterna stod. Vi är dem evigt tacksamma för den börda de bar och den insats de gjorde.

Trots deras uppoffringar är det dock tyvärr så att fascismen inte kunde utrotas, en gång för alla. Spillrorna efter den tyska och italienska fascismen vårdades ömt av den västerländska kapitalismen, medan den i Spanien och Portugal kunde uppträda öppet tills dess folket kastade dem över ända. Bara i de socialistiska länderna kunde fascismen på allvar ryckas upp med rötterna, eftersom man där också angrep roten till problemet – kapitalismen.

I de tidigare socialistiska länderna uppträder nu extremhögern och fascismen precis som på andra ställen, samtidigt som den kapitalistiska ryska staten försöker använda Sovjetunionens uppoffringar och Röda Arméns heroism, för att själva dra nytta av dem i sitt eget pågående imperialistiska krig.

Fascismen är och har alltid varit kapitalism. Det är en offensiv kapitalism, vars uppgift är att säkra kapitalismens fortbestånd i en allt svårare tid, då konkurrensen mellan kapitalisterna skärps och då den organiserade arbetarrörelsen växer sig starkare. Den påtvingar arbetarna klassamarbete, i de fall socialdemokratin misslyckats.

Idag, 79 år efter segern över fascismen ägde rum, upprepar vi att kampen mot fascismen måste kopplas samman med kampen mot kapitalismen, eftersom man aldrig botar en sjukdom genom att angripa symptomen – man måste angripa roten.

Vi inspireras i kampen av de som kom före oss och vi fortsätter kämpa i deras anda. No pasaran!

Sveriges Kommunistiska Parti
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Dela detta:

Demonstrera i Malmö – Solidaritet med Palestina

Den 9 – 11 maj kommer ett nytt kapitel av den svenska solidaritetsrörelsens historia att skrivas i Malmö. Fler än 30 000 förväntas mobiliseras på gatorna. Inte sedan Göteborg 2001 kommer en sådan stor mängd människor från hela Sverige, Norden och Europa befinna sig på samma plats i Sverige för att kämpa mot imperialismen. Då fördes kampen mot EU. Nu mot den Israeliska staten och alla som ger de grönt ljus att utföra ett folkmord, inklusive den svenska staten. Men i grunden är det samma fiende som vi bekämpar: kapitalismen.

Mitt under ett pågående folkmord synar vi borgarklassens hyckleri och likgiltighet gentemot den Israeliska statens angrepp mot det palestinska folket. Malmö har nästintill förvandlats till en militärzon för att stoppa oss som högljutt står upp för det palestinska folkets värdighet och rätt att leva i fred. Men vi tänker inte låta det stoppa oss att markera mot Israels försök att dölja och distrahera från sitt utrotningskrig mot folket i Gaza genom att delta i Eurovision. Under

Sveriges Kommunistiska Partis och Ungdomsförbunds paroll ”Solidaritet med Palestina” kommer vi att marschera genom Malmö denna helg som medarrangörer till Stoppa Israel-kampanjen. Slut upp i SKP:s och SKU:s led och höj rösten för det palestinska folkets kamp mot sionistisk barbari och folkmord!

Sveriges Kommunistiska Parti
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Samling för demonstrationerna i Malmö

Torsdag 9 maj, Stortorget 15.00

Lördag 11 maj, Stortorget 15.00

Läs mer om kampanjen, och se hela dagarnas program:

www.stoppaisrael.nu

Dela detta:

STÖTTA KAMPFONDEN – FÅ EN GÅVA!

Inför den stundande Arbetarklassens internationella kampdag är SKP och SKU Stockholm i full gång med förberedelserna. De har precis tryckt upp 100 fina broscher som avbildar La Mano-monumentet, skapat av konstnärerna Liss Eriksson och Göran Lange. Och vet du vad det bästa är? Du kan få en av dessa broscher som gåva när du donerar minst 250 kronor till SKP:s kampfond!

Bland kommunisterna spirar traditionen starkt. Varje Första Maj samlas kommunisterna i Stockholm vid Katarinavägen vid Slussen, där det mäktiga La Mano-monumentet står. Tillsammans med andra partier och fackföreningar håller de en minnesstund till ära för de heroiska Spanienfrivilliga som under 1936-1938 gick i frontlinjen i de Internationella Brigaderna, organiserade av Komintern, för att bekämpa Francofascismen. Majoriteten av spanienkämparna var medlemmar i SKP och SKU. En tredjedel av dem återvände aldrig hem.

För SKP och SKU är La Mano mer än bara ett monument. Det är en symbol för den proletära internationalismen, antifascismen och kampen för socialismen. Monumentet restes på initiativ av Kommunisterna i Stockholms Stadsfullmäktige på 1970-talet, under ledningen av Knut Olsson, en av Spanienhjälpens främsta organisatörer.

Nu är det din chans att bära denna symbol med stolthet!

Om du ger minst 250 kr till kampfonden (123 557 00 15) kan du just nu 2024-04-12 få en brosch. Gäller de första 100 donationerna , om du anger ’La Mano’ och ditt postnummer/adress i meddelandefältet.

Dela detta:

75 år av kamp mot NATO

Förödelsen som NATO:s bombningskampanj mot Jugoslavien 1999 orsakade

I ett Europa som bara påbörjat sin återhämtning efter det förödande världskriget, som slutade med en sovjetisk flagga på det tyska riksdagshuset, grundades Nato. Det var – och är – en organisation för det västerländska kapitalets gemensamma intressen. Då riktades den mot socialismen i Östeuropa och Sovjetunionen; nu riktas den mot de gemensamma konkurrenterna i Ryssland och Kina.

Nato är en imperialistisk organisation som inte har annat för ögonen än de västerländska kapitalens väl och för att säkra dessa går man bokstavligt talat över lik. Dessa lik har funnits i Belgrad och Tripoli, i Kabul och i Mogadishu. Överallt har man säkrat kapitalets intressen och överallt har man gjort det med alla till buds stående medel.

I flera västeuropeiska länder organiserade man under Kalla kriget hemliga arméer, för att slå mot de respektive ländernas kommunister och arbetarrörelser i händelse av krig eller revolution. 

Allt detta avslöjar tydligt Natos intentioner och syften. Nato är kapitalets organisation, inte folkens.

Under året har även Sveriges medlemskap i den västerländska imperialismens militära organisation formaliserats, vilket skett mot bakgrund av skarpare internationella motsättningar. Det svenska kapitalet kunde inte stå bredvid när rivaliteten mellan stormakterna skärptes. Det har betytt och kommer betyda att även svenska soldater kommer bli mer delaktiga i alla de folkfientliga operationer som genomförts utomlands och att unga män och kvinnor från Sverige kommer skickas för att dö och döda, bara för att säkra en ostörd ström av profiter till kapitalet.

Vi accepterar inget av detta och precis som vi i 75 år kämpat mot Nato kommer vi fortsätta, tills dess vi nått vårt mål – en socialistisk värld där folken har makten och tillsammans kan säkra en utveckling utan krig, förstörelse och fattigdom. 

Kommunisterna säger nej till Nato, nu som då. Vi säger nej till svenska soldater utanför de svenska gränserna och nej till utländska soldater på svensk mark – ingen mer död för kapitalets profit!

Dela detta:

Länge leve de arbetande kvinnornas dag!

På internationella arbetarkvinnodagen vill SKU i år rikta fokus mot kvinnorna som i Palestina, Sudan, Etiopien, Kongo och i många andra länder i världen tvingas genomleva imperialistiska konflikter. Denna dag är en påminnelse om att kampen för arbetande kvinnor inte bara är en nationell fråga utan också en global angelägenhet. Vi står sida vid sida med kvinnorna runt om i världen som kämpar för sina rättigheter och frigörelse från de förtryckande strukturer som råder under kapitalismen-imperialismen.

Imperialismen, som utgör det världsompännande system av monopolkapitalism som vi lever under idag, har dödliga konsekvenser för kvinnor. Kvinnor i konfliktdrabbade områden lider av brutaliteten och förödelsen som krig medför i högre utsräckning än män. De utsätts för våldtäkter, människohandel, prostitution tvångsarbete och andra former av övergrepp som blir en del av vardagen under dessa omständigheter. Kvinnor blir dubbla offer, inte bara av själva konflikten utan också av de kvinnoförtryckande strukturer som förstärks under krigstider.

I Palestina kämpar kvinnor mot ockupationen, det pågående folkmordet i Gaza och den dagliga verkligheten av den Israeliska bosättarkolonialismen. De genomlider inte bara den fysiska förstörelsen av sina hem och samhällen utan möter även de psykologiska och emotionella trauman av att leva i ständig osäkerhet när de dessutom ytterligare belastas av rollen att ansvara för inte bara sin egen, och sina barns, hälsa och säkerhet, men ofta även sina uttökade familjers. På allt detta genomlever även kvinnorna i Gaza som tvingats lämna sina sönderbombade hem, förnedringen på händerna av IOF-soldater som plundrar bostäder och glatt visar upp kvinnors underkläder på internet, i syfte av att sexualisera och avhumanisera deras offer ytterligare.

I inbördeskrigens Sudan, Etiopien och Kongo utsätts kvinnor på samma sätt för systematiskt sexuellt våld, förnedring och exploatering. I Sudan har konflikten mellan armén och de paramilitära Rapid Support Forces, som eskalerade under 2023, lett till att tusentals kvinnor och flickor utsatts för våldtäckter från bägge sidorna. I Etiopien och Tigray har sexuellt våld mot just kvinnor och flickor pekats ut som en medveten strategi som används av flera sidor i inbördeskriget. I Kongo ser vi samma mönster i gränsområdet till Uganda och Rwanda, där under 2023 över 90 000 kvinnor och flickor hade sökt vård efter våldtäckt och sexuella övergrepp från militären och rebellgrupper.

Kvinnans kropp under kapitalismen förblir därmed inte endast ett verktyg för att reproducera arbetarklassen, genom att ansvara för familjen och hemmet utan kompensation, den blir även ett vapen i händerna på borgarklassen som utnyttjar den under, av imperialismen pådrivna, konflikter för att terrorisera civila och förödmjuka fienden

Det är viktigt att förstå att kvinnans väg till frigörelse är tätt sammanflätad med kampen mot kapitalismen-imperialismen. Imperialistiska krafter utnyttjar och förstärker könsnormer och kvinnoförtryckande strukturer för att reproducera och förstärka arbetarklassens utsugning och förtryck under kapitalismen.

Kvinnan har genom historien drabbats värst av kapitalismens barbari, men det är även hon som har stått längst fram i kampen mot kapitalismen. Historiskt sett ser vi detta faktum bekräftat i det revolutionära Petrograd 1917, vars strejk organiserade av sömmerskorna på just den 8:e mars utlöste den Ryska revolutionen. Vi ser det även i den Palestinska kampen från 1929 fram tills idag, där kvinnor har varit instrumentala i att organisera protester och kvinnokommittéer för att bedriva kampen mot sionismens våld och förtryck. Även idag ser vi detta påstående stämma i de kvinnoledda upproren och proteströrelserna i Sudan 2019 och Iran 2022.

Kampen för kvinnors rättigheter kan inte isoleras från kampen för en socialistisk framtid. Endast genom att bekämpa kapitalismen-imperialismen kan vi på riktigt börja adressera roten till de problem som kvinnor står inför runtom i världen. Vi måste arbeta för att skapa en värld där samhällets resurser underställs det arbetande folkets behov och där kvinnor inte längre förblir offer för krig och exploatering.

Internationella arbetarkvinnodagen är en påminnelse om kvinnans roll i klasskampen. Vi uppmanar alla arbetare, oavsett genus och kön, att förena sig i kampen mot kapitalismen och för en socialistisk framtid. Endast genom en gemensam kamp kan vi bryta de kedjor av förtryck som binder kvinnor runt om i världen, så att varje kvinna kan leva i frihet, värdighet och jämställdhet.

Länge leve kvinnokampen!
Länge leve de arbetande kvinnornas dag!

Dela detta:

ÖPPET MÖTE OM IMPERIALISMEN MED SKU OCH SKP

På onsdag den 10 april bjuder SKU och SKP in till ett öppet seminarium om Imperialismen.

Två år har gått sedan den ryska imperialistiska invasionen av Ukraina inleddes, vilken tvingade fram en snabb utveckling inom den kommunistiska rörelsen. Utvecklingen har visat att stora delar av den internationella rörelsen inte har klarat av att hantera en situation karaktäriserad av allt skarpare motsättningar. En kritisk faktor i detta har varit en falsk uppfattning av imperialismen.

Utvecklingen inom den kommunistiska rörelsen de två senaste åren har visat att det finns två huvudsakliga sätt att se på imperialismen: antingen som ett system, som det kapitalistiska systemets högsta stadium, eller som ett stadium som ett givet kapitalistiskt land når vid en given utvecklingsnivå. Den senare synen innebär en uppdelning mellan kapitalistiska och imperialistiska länder.

På detta seminarium kommer SKP:s partiordförande Andreas Sörensen redogöra hur den så kallade Imperialistiska Pyramidmodellen förklarar Lenins teori om imperialismen i vår samtid. Som diskussionsunderlag inför detta möte kommer vi läsa tre texter som talar för och emot pyramidmodellen:

A. Sörensen: Om imperialismen och den nuvarande situationen i världen

A. Papariga: On Imperialism-The Imperialist Pyramid

G.G. Martinez: The leninist theory of imperialism and misconceptions of the ”Imperialist Pyramid” theory

Seminariet äger rum på Zoom onsdagen 10/4 kl.18:30 – 20:00.
Anmäl ditt deltagande till sku@sku.se för att få inbjudan!

Dela detta:

Lenin – 100 år av odödlighet

Lenins arv förenar kommunister över hela världen.

För att hedra hundraårsminnet av Lenins död genomför våra ryska kamrater i RKSM(b) kampanjen ”Lenin – 100 år av odödlighet”, som även SKU blev inbjudna att delta i.

Tillsammans med kamrater från Ryssland, Grekland, Italien, Spanien, Mexiko, Tyskland, Turkiet, Spanien, Palestina och Sri Lanka mindes vi Lenins ord om imperialistiska krig, som är mer aktuella än någonsin.

Dela detta:

RKSM(b): UTTALANDE OM DEN SÅ KALLADE ” VÄRLDSUNGDOMSFESTIVALEN” 2024

Inför den ryska regeringens propagandaevenemang i mars nästa år, som menar att kapa det historiska arvet efter Världsfestivalerna för ungdomar och studenter som arrangeras av Demokratisk Ungdoms Världsfederation, har de ryska ungkommunisterna uttalat sig. Uttalandet publiceras här i sin helhet på svenska.

I mars 2024 avser de ryska myndigheterna att hålla den så kallade ”World Festival of Youth” (WFY) i Krasnodarregionen (i byn Sirius nära Sochi). Officiellt innebär evenemanget ”ett öppet samtal och utbyte av åsikter” mellan unga ledare inom näringsliv, sport, vetenskap, influencers och studenter. Arrangörerna bjuder in olika ungdomsorganisationer, religiösa och traditionalistiska grupper från hela världen. Även om denna festival inte har något att göra med World Festival of Youth and Students (WFYS), som sedan många år anordnas av Demokratisk Ungdoms Världsfederation (WFDY), försöker arrangörerna på den officiella webbplatsen för WFY 2024 göra sitt bästa för att skapa ett motsatt intryck genom att göra otaliga hänvisningar till WFDY-festivaler och deras långa historia.

”Demokratisk Ungdoms Världsfederation grundades 1945 och syftar till att förena ungdomar över hela världen i kampen mot imperialism och reaktionära krafter, i kampen för fred, demokrati och ungdomars rättigheter och intressen. Världsfestivaler för ungdomar och studenter är en plats där ungdomar från olika länder fritt kan kommunicera med varandra utan några politiska mellanhänder, få förstahandskunskap om situationen i olika länder, om olika nationers och klassers strävanden och arbete. Värdskapet för dessa festivaler stärker den internationella solidariteten och vänskapen. Den första världsfestivalen ägde rum i Prag 1947. Den blev den längsta i festivalrörelsens historia, medan den sjätte världsfestivalen som hölls i det socialistiska Moskva 1957 visade sig vara den mest massiva. Totalt har nitton festivaler anordnats hittills, varav två ägde rum i Sovjetunionen. Festivaler hölls också i kapitalistiska länder som Österrike och Finland. Dessutom stod Kubas huvudstad Havanna värd för festivalen två gånger, medan världens mest rymliga stadion byggdes speciellt för festivalen i Pyongyang. Sotji i Ryssland stod värd för den sista WFDY-festivalen 2017.”

Sedan 2015 har den ryska regeringen gjort stora ansträngningar för att se till att nästa världsfestival hålls just i Ryssland (staden Sotji). När relationerna med västländerna försämrades efter händelserna i Donbass 2014 tvingades Rysslands styrande kretsar att leta efter nya allierade på den internationella arenan. Behovet av att stärka Rysslands internationella inflytande växte – samtidigt som man intensifierade sin hårda kamp mot andra rovdjur om försäljningsmarknader, kontroll över resurser samt informationskriget om sinnen och hjärtan, om den så kallade ”allmänna opinionen”. I denna kamp är alla medel, inklusive internationella strukturer, gångbara: olika fonder, rörelser och andra sammanslutningar. Staten utnyttjade olika mekanismer för ”mjuk makt”, inklusive ett försök att underkuva de internationella strukturer som en gång skapades med aktivt stöd av Sovjetunionen. För att vinna dessa strukturers förtroende intensifierade de ryska tjänstemännen sin ”antiimperialistiska” retorik. Den ryska imperialismens planer hade inte och har inte något att göra med de ryska ungdomarnas och studenternas grundläggande intressen. I Sotji 2017 avsåg den ryska regeringen att hålla ett helt kontrollerat evenemang som skulle främja idéerna om ”klassamarbete”, en ”multipolär värld”, konsolideringen av ryska ungdomar kring den kapitalistiska regimen, och tjäna det ryska kapitalets utrikespolitiska intressen.

Vissa av WFDY:s ungdomsorganisationer, som direkt eller indirekt finansierades av eller var beroende av regeringen, bedrev lobbyverksamhet för den ryska regeringens intressen. RKSM(b) var den enda av WFDY:s medlemsorganisationer från Ryssland som konsekvent motsatte sig att Världsfestivalen för ungdomar och studenter skulle hållas i Ryssland 2017. Redan i januari 2016 utfärdade RKSM(b):s centralkommitté ett särskilt uttalande ”För att rädda den antiimperialistiska karaktären hos Världsfestivalen för ungdomar och studenter!”. WFYS hölls dock i Ryssland och tyvärr besannades alla våra förutsägelser. Det internationella ungdomsforumet dominerades av regeringsintressen, lokalerna fylldes med reklam för ryska banker och företag, och WFDY fråntogs ledningen och organisationen av evenemanget. WFYS åtföljdes av en hel rad internationella skandaler: uteslutning av enskilda delegater och hela delegationer (Västsahara, Libanon, Serbien), en öppen konflikt mellan arabiska delegater och ungdomar från det styrande partiet i Israel, som bjöds in av den ryska regeringen i strid med avtalen med WFDY. Dessutom tilläts inte en betydande del av RKSM(b)-delegaterna att delta i festivalen.

WFYS-2017 i Sotji misslyckades inte bara med att upprätthålla sin antiimperialistiska karaktär utan blev också ett verktyg i händerna på den ryska regeringen som de använde för att stärka sitt inflytande över några av de utländska ungdomsorganisationerna. Efter att ha nått viss framgång i detta är myndigheterna inte längre i behov av samarbete med WFDY. De förlitar sig nu på att locka till sig ryssvänliga ungdomsorganisationer på egen hand. Det är just därför som festivalen 2024 anordnas. Den är avsedd att mobilisera en del av världens ungdomar till stöd för den ryska regeringen, som nu för ett imperialistiskt krig på Ukrainas territorium. Det är anmärkningsvärt att ryska tjänstemän i ett försök att lura utländska progressiva ungdomar aktivt använder symbolerna för WFYS-2017.

Utländska deltagare kommer dock inte att få se vanliga ryska ungdomar eller någon progressiv ungdomsorganisation på festivalen 2024. Deltagarna i detta evenemang genomgår ett noggrant urval, vars syfte är att endast tillåta deltagande av de ungdomar som är lojala mot Rysslands utrikes- och inrikespolitik. Vanligtvis är dessa medlemmar i regeringsvänliga ungdomsorganisationer, inklusive vissa så kallade ”vänster”- och ”kommunist”-organisationer.
En högljudd och brokig skara som åtföljs av Kremls anhängare är vad som faktiskt väntar dem som kommer till Världsungdomsfestivalen i Sotji 2024. Det kommer inte att bli någon ordentlig diskussion i rättvisans och jämlikhetens namn, i någon form. Arrangörernas huvuduppgift är att förhindra alla handlingar eller uttalanden som skulle avvika från regeringens linje. 2017 försökte arrangörerna av WFYS i Sotji förbjuda material av politisk karaktär på festivalen. Om de betedde sig på detta sätt på en WFDY-festival, vad kan man då förvänta sig av dem på ett evenemang som helt och hållet organiseras av den ryska regeringen?

Revolutionära Kommunistiska Ungdomsförbundet (Bolsjevikerna) – RKSM(b) uppmanar progressiva organisationer att vara försiktiga och avstå från att delta i och stödja den så kallade ”World Festival of Youth”, som kommer att äga rum i Ryssland 2024.

Den tjänar uteslutande den ryska härskande klassens mål och deras stats inrikes- och utrikespolitik. Särskilt med tanke på den nuvarande intensifieringen av klasskampen och den interimperialistiska kampen måste vi som kommunister vara klart medvetna om klasskaraktären hos ett sådant evenemang och dess möjliga återverkningar för de internationella kommunist-, arbetar- och ungdomsrörelserna. Genom att komma till ”World Festival of Youth” i Ryssland eller helt enkelt stödja den verbalt kommer ungdomsorganisationer, medvetet eller omedvetet, att bli en del av propagandamanipulationen och hjälpa till att skapa en bild av att de godkänner Ryska federationens politik, inklusive kriget i Ukraina. Detta är precis vad festivalarrangörerna försöker uppnå.

RKSM(b):s centralkommitté

Dela detta: