Vägra repressionen mot studenterna!

Igår tog Chalmers tekniska högskola i Göteborg beslutet att förbjuda politiska manifestationer, flygbladsutdelning och affischering på campus.

Förbudet mot politska organisationer är tydligt riktat mot pro-palestinska studenter som tagit ställning mot högskolans samarbeten med Israels största vapentillverkare Elbit Systems – vars drönare och missiler används just nu för att bomba palestinier, och att de lyckades stoppa Elbits medverkande på arbetsmarknadsmässan DatE-IT som arrangeras varje år.

Repressionen mot studenterna som vi ser på Chalmers, med studentkårens godkännande, liknar den repression som studenter över hela världen nu utsätts för, när de har mobiliserats i stöd för det palestinska folkets kamp mot sionistiskt förtryck, kolonisation och massmord som vi nu bevittnar mot befolkningen i Gaza. Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund fördömer dessa försök att tysta studenternas röster på Chalmers, och alla andra lärosäten i Sverige, när kapitalismen håller på att gå djupare in i sin obotliga kris.

Denna repression förtydligar endast behovet av självständiga och kampvilliga studentorganisationer på högskolor och universitet över hela landet, som kan ta striden mot lärosätenas och studentkårernas ledningar när de inskränker studenters rättigheter att protestera och uttrycka sin avsky mot alla de orättvisor och mord på människor, djur och natur som kapitalismen begår.

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Dela detta:

Stoppa den israeliska terrorn – stoppa ockupationen av Palestina!

En månad har gått sedan Hamas gick in i Israel och sedan de israeliska terrorbombningarna påbörjades – för den här gången. Resultatet är en massaker och ödeläggelse av Gazaremsan som hittills skördat 10 000 palestinska civila och lämnat över 1 miljon människor, hälften av befolkningen, hemlösa bland sönderbombade ruiner. Detta är något som vi inte skådat sedan 1948, när ockupationen först inleddes, där 15 000 palestinier mördades och uppemot 1 miljon människor fördrevs i landsflykt och tills idag förbjuds från att återvända.

 

 

Även om omfattningen av terrorn som regnar ner över den tätbefolkade Gazaremsan får andra år att blekna i jämförelse, så är detta inget nytt, utan ytterligare ett steg i den israeliska ockupationen av Palestina.

Ett vanligt år, ett ”lugnt” år, dör hundratals palestinska civila. Bosättare tränger djupare in i de palestinska områdena. Förnedringen, kontrollerna, övervakningen och repressionen fortsätter. Israelisk polis och militär använder övervåld och bosättare skjuter skarpt. Barn kastar sten mot pansarvagnar och pansarvagnarna skjuter tillbaka.

 

Kriget mot hela det palestinska folket – för det är precis vad det är, det är inget krig mot Hamas – har pågått i decennier med hela västvärldens medgivande och stöd, för Israel är den västerländska imperialismens säkraste bastion i området. Stora intressen gömmer sig bakom den israeliska ockupationen och dessa förhindrar varje nedtrappning av konflikten och varje steg i riktning mot fred och avspänning.

Kriget började inte för en månad sedan, utan för längesedan. Det började med koloniseringen av Palestina och av den israeliska ockupationen. Kriget kan bara avslutas samtidigt med ockupationen och ockupationen kan bara avslutas genom medveten kamp, som också riktar sig mot imperialismen.

 

 

Därför upprepar vi vad vi sa för en månad sedan – Palestina behöver mer solidaritet!

Sveriges Kommunistiska Parti
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Dela detta:

Solidaritet med det palestinska folket!

Fyrtio kommunistiska ungdomsorganisationer, däribland Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, har hittills undertecknat ett gemensamt uttalande till stöd för Palestina.

Vi kräver att Israels aggression och blockaden mot Gazaremsan och Västbanken avslutas omedelbart. Vi uppmanar folken i hela världen att fortsätta gå ut på gatorna för att kämpa och att organisera folkliga mobiliseringar mot Israels aggression. Vi uttrycker vår fulla solidaritet med Palestinas folk och fördömer den brutala militäroffensiven, den omänskliga blockaden och Israels barbariska folkmord på Gazaremsan, med tusentals döda civila, däribland barn och äldre, där människorna saknar mat, vatten, medicin och elektricitet. Vi fördömer USA:s, Storbritanniens, NATO:s och EU:s stöd till den israeliska offensiven.

Vi fördömer den årtionden långa israeliska ockupationen av de palestinska områdena, dödandet, fängslandet och bosättningarna. Vi försvarar det palestinska folkets rätt till ett fritt hemland, rätt att bestämma i deras eget land. Vi kräver ett slut på den israeliska ockupationen, upprättandet och erkännandet av en oberoende palestinsk stat, att de illegala bosättningarna på palestinskt territorium upphör och rivs ned, att fångar friges ur israeliska fängelser, att flyktingar tillåts återvända i enlighet med FN-resolution 194. Israels ockupation av Palestina, stödd av USA:s och NATO:s imperialism, är källan lidandet för det palestinska folket och alla andra folk i området. Så länge som ockupationen fortsätter kommer konflikterna att fortsätta, folken kommer att hindras från att leva I fred och de utsätts för risken att dras in i ett generaliserat krigs malström.

De kommunistiska ungdomsorganisationernas undertecknande av det gemensamma uttalandet uttrycker deras internationella solidaritet och uppmanar arbetarna, folken och ungdomarna i alla länder att stärka kampen för att stoppa massakern på Gazaremsan, och få ett slut på Israels ockupation av Palestina genom att uttrycka avgörande solidaritet med det palestinska folkets rättvisa kamp.

Dela detta:

Solidaritet med Palestina!

 

De senaste tre veckorna har SKU mobiliserats i Stockholm, Karlstad, Malmö och Lund och deltagit på en rad aktioner i stöd för befolkningen i Gaza och den palestinska kampen för självständighet och befrielse från sionistisk förtryck.

Vid flera demonstrationer har SKU:are slutit upp för att visa vårt stöd till Palestinas förtrycka folk och för att framföra kommunisternas analys på konflikten och betona behovet av att binda samman anti-sionismen med anti-kapitalismen samt behovet av att avskaffa kapitalismen till förmån av den revolutionära socialismen för att kunna garantera freden. I Palestina, i Israel och i resten av världen.

Och SKU kommer att fortsätta mobilisera tills Palestina och världens alla förtryckta folk är fria från kapitalismens ok.

Leve Palestina!
Ned med sionismen!

Dela detta:

Kommunisterna protesterar mot medlemskapet i NATO

 

Under lördagen samlades de svenska kommunisterna för en manifestation mot NATO i Stockholm. Med flera talare från SKP och SKU gjorde man väldigt tydligt sin syn på Nato, men också på hur den svenska proteströrelsen sett ut och organiserats. Även talare från Greklands Kommunistiska Parti (KKE) var representerade.

Gemensamt för alla dagens talare var att man hela tiden betonade att hela frågan om Nato-medlemskapet måste ses mot bakgrund av utvecklingen inom kapitalismen och de allt skarpare motsättningar som kännetecknar situationen idag. Utan att förstå hur kapitalismen fungerar, kan man inte heller förstå varför Nato-medlemskapet idag tvingas igenom.

I talen riktades också kritik mot hur proteströrelsen i Sverige sett ut, med paroller som ”ingen allians med fascister”, med vilken man anspelar på Erdogan och därmed döljer vilken funktion och roll Nato spelar i världen. Det som antyds med en sådan paroll är i slutändan ingenting annat än att ett medlemskap i Nato vore acceptabelt, så länge inte Erdogan var president i Turkiet.

De medlemmar och sympatisörer som deltog på plats visade att det också finns ett revolutionärt motstånd mot Nato och att dessa inte räds att peka på det kapitalistiska systemet som det grundläggande problemet.

Dela detta:

LEVE DEN PALESTINSKA KAMPEN

Imorse vaknade vi till nyheterna av att det palestinska motståndet har nått ett nytt stadium. Från Gazaremsan, där 2 miljoner människor har hållits fänglsade och utsatts för återkommande flygattacker i decennier, har Hamas inlett en mångsidig offensivoperation som har suttit skräck i sionisterna och kolonisatörerna som styr från Tel Aviv.
5000 missiler har regnat ned över bosättarnas bebyggelser på stulen mark, ockupationsmaktens armébaser och militärfordon har beslagtagits av palestinier, kolonister rusar till skyddsrum och flygplatser, apartheidmuren i Gaza håller på att rivas och palestinierna har återtagit mark, byar och orter som stals från dem för 75 år sedan, i samband med Al Nakba.
Vi i Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund återupperar vår solidaritet med den palestinska kampen för frihet och självbestämmande, som vi gjorde i det solidaritetsuttalande som publicerades i samband med vår 40:e kongress för en månad sedan. Vi hävdar även den palestinska folkets rätt att tillta beväpnade medel för att uppnå detta.
Det går inte att fängsla två miljoner människor i decennier och förvänta sig att de ska fredligt invänta deras dödstraff. Fångarna kommer alltid ta chansen till frihet, förtrycka folk gör uppror för att de inte längre kan andas!
Leve den palestinska kampen!
Från floden till havet!
Dela detta:

SKP och SKU: Manifestera mot NATO och svenskt medlemskap

Lördagen den 14 oktober klockan 13.00 arrangerar Sveriges Kommunistiska Parti och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund i Stockholm en manifestation mot NATO och svenskt medlemskap. SKP och SKU vill tillsammans med sympatisörer tala klarspråk om krigsalliansen och hur krigsstämningen har konsekvenser för hela samhället.

Plats: Soltorget, Sergels torg (Femte höghuset)

Dela detta:

Vi vägrar militariseringen av samhället – gängkriminaliteten är kapitalismens problem

Sedan svensk militär sköt ned de kommunistiska arbetare som gick främst i demonstrationståget i Ådalen 1931 har svensk militär inte använts i polisiära syften. Det ska nu ändras. Genom en bred enighet, från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna, vill man nu öppna för att militären återigen ska patrullera våra gator.

Som kommunister vägrar vi detta, dels eftersom vi ser varje förstärkning av den borgerliga statens repressiva roll som negativ för den arbetande befolkningen och dels eftersom vi vet att den organiserade brottslighet vi nu ser har götts av kapitalismen. Nu skördar folket vad kapitalismen har sått.

Varje nedskärning i skolan, varje arbetslös förälder och varje nedsliten bostad har skapat kriminalitet. Varje stängd fritidsgård, varje lönesänkning och varje ökning av otryggheten har skapat kriminalitet. Sociala problem skapar kriminalitet, den uppstår inte i ett vakuum. Mer repression löser inte problem som bara hade kunnat lösts för decennier sedan.

Den aggressiva nedskärningspolitik som regering efter regering riktat mot folket, som rånat folket på välfärd, framtidstro, arbete och ekonomisk stabilitet har skapat den grogrund, i vilken nu gängen kan rekrytera. Försämringen av anställningstryggheten och avskaffandet av strejkrätten kuvar människan och gör att ett liv i kriminalitet framstår som attraktivt. Prishöjningar och enorma ökningar av boendekostnaderna tvingar fram en fattigdom som människan vill ta sig ur.

Vi håller alla de politiker och alla de kapitalister som i eget intresse tvingat fram den utveckling som vi ser ansvariga för det eskalerande gängvåldet. Ytterst håller vi kapitalismen ansvarig.

Kapitalismen kan inte erbjuda något annat än det vi har idag

I en värld där konkurrensen mellan de kapitalistiska länderna om marknadsandelar, råvaror och transportrutter blir allt skarpare, tvingas också alla länders kapitalister till mer drastiska åtgärder. Å ena sidan resulterar detta i krig, som det i Ukraina, som ytterst är ett krig om herravälde. Å andra sidan resulterar det i ett krig mot de egna befolkningarna.

Varje krona som läggs på folkets välfärd är en krona som inte läggs på att stärka företagens konkurrensmässighet och i tider av skärpt konkurrens inom hela systemet spelar varje krona roll. De pengar som tidigare investerats i vår välfärd går inte upp i rök efter nedskärningar, utan hamnar istället hos kapitalet, som använder pengarna för att öka sin lönsamhet och därmed också sin förmåga att konkurrera.

Därför finns det ingen annan väg att gå under kapitalismen än den väg som kantas av större nedskärningar, sämre löner och hårdare villkor på alla livets områden. Därför göder också kapitalismen den kriminalitet vi ser idag och den kan inte göra annat. Mot detta hjälper inte repression, mot detta hjälper bara socialism.

Av denna anledning motsätter vi oss också alla de repressiva mekanismer som införts. Vi motsätter oss ungdomsfängelser. Vi motsätter oss övervakning. Vi motsätter oss avlyssning. Vi motsätter oss hårdare straff. Vi motsätter oss alla de åtgärder som syftar till att med våld slå ner på de sjukdomar som skapats av kapitalismen och som därför döljer att kapitalismen är problemet.

Vi ser svaret i den socialistiska revolutionen, som är det enda som kan sätta stopp för företagens och monopolens framfart och som därmed också är det enda som kan sätta stopp för den organiserade brottsligheten.

Sveriges Kommunistiska Parti
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Dela detta:

Uttalanden från SKU:s 40:e kongress, 2 – 3 september 2023

På SKU:s 40:e kongress antog vi 3 resolutioner om vårat stöd till de Chilenska, Palestinska och Kubanska folken och deras kamp för för självbestämmande, frihet, och fred. Vi uppmärksammar dessa resolutioner nu på 50-års dagen av kuppen i Chile, med förståelsen att hela världens folk bör ta lärdom från lidandet dessa folk utstod under kapitalismens ok – samt vikten av en revolution för att frigöra folket från oket- Att inte ens de fria är riktigt fria förrest socialismen-kommunismen är allstädes gällande!

Uttalande med anledning av 50 år sedan statskuppen i Chile

Det är 50 år sedan den blodiga statskuppen mot den socialistiska regeringen i Chile, ledd av Salvador Allende, och inledandet av den 27 år långa USA-stödda fascistdiktaturen – där tusentals chilenare torterades, fängslades, kidnappades, avrättades och försattes i landsflykt.

Vi minns offren för denna barbariska händelse, där den chilenska borgarklassen, med stöd från det euro-atlantiska monopolkapitalet, krossade en genuin folkrörelse som beslutsamt hade satt siktet på ett samhällssystem som för en gångs skull skulle tjäna folket, och istället försänkte hela Chile i 27 år av barbari och mörker.

Än idag påminns chilenarna om det mörkret i deras dagliga liv när klyftorna mellan arbetare och borgare bara ökar, studentdemonstrationer möts av brutalt våld från poliser och anhöriga fortfarande saknas medans förövarna går fria och fortsätter berika sig på de strukturer och instutitioner som diktaturen lämnade efter sig.

Som kommunister är det vår uppgift att studera historien och dra lärdomar från den. När reaktionärer anklagar kommunismen för att vara en våldsam ideologi, pekar vi på händelserna i Chile som ett tydligt exempel på varför arbetarklassen måste beväpna sig i försvar mot borgarklassens våldsamma angrepp. När socialdemokrater anklagar kommunister för att vara odemokratiska, för att vi inte ser att socialismen som nåbar via reformer inom den borgerliga parlamentarismen, så är Chile vårt tragiska bevis på varför man inte kan rösta bort kapitalismen.

Denna tragiska händelse i Chiles historia tjänar som en smärtsam påminnelse om de mörka konsekvenser som kan uppstå när arbetarrörelsen möter våldsamt motstånd från de som försvarar det kapitalistiska systemet. Den påminner oss om att aldrig svikta i vår revolutionära övertygelse och att vi alltid måste avslöja de illusioner som kan finnas bland arbetarklassen kring den så-kallade borgerliga demokratin.

I minnet av offren för den fascistiska Pinochet-diktaturen som infördes efter statskuppen i Chile den 11 september 1973, lovar vi att aldrig glömma och att fortsätta kämpa för en bättre värld!

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Solidaritetsuttalande med Kuba

I 70 år har det kubanska folket slagits för friheten i 64 år har de byggt garantin för sin frihet, socialismen! I 70 år har USA och dess allierade hållit ett hårt grepp runt Kubas hals, men det kubanska folket andas friskt ändå!

Batistas styre, föregånget och fullspäckat av politiska intriger, var en period av försummelse, i vilken folket fick betala för härskarklassens opulens, för dockmästarnas tribut. Det var en period av våld, av polisbrutalitet och slavlika arbetsförhållanden. Folket svarade med revolution, stoltaste uppståndelse, vägledda av Fidel, av Che, av kommunismen. Omstörtandet gav det kubanska folket en smakbit av den sanna friheten. Sedan dess har det kubanska folket, med röd fana gått i fronten av civilisationen. En medicinsk och vetenskaplig klippa i det stormiga imperialismens hav, en fristad för folkets massor, arbetarklassen, och de revolutionära skikten.

Imperiet slipar dock ner denna klippa, saltet i havet som tålmodigaste sandpapper- De söker frånta folket sin frihet, förstöra socialismens civilisation, de försöker strypa revolutionen. Men till ingen nytta annat än lidande – Upphäv denna blockad! Upphäv denna misshandel av självständigheten, suveräniteten, denna sadistiska metod att bedra folket, vända det emot sig självt. Imperiet försöker tvinga folket till desperation, att skriva under på dess giftbestänkta kontrakt med blodet av sina fränder – vi står upp mot denna aggression! Det kubanska folket står upp mot imperiet! den kubanska socialismen kommer att kvarstå!

Även om Kuba står starkt, andas friskt, så är det inte för inte som USA, imperialisterna, bibehåller sitt strypgrepp, det skadar folket och sammanhållningen. Vägen fram står emellan förslavning under kapitalets ok och att för friheten uthärda denna primitiva utsvältningstaktik. För även om skada sker så ska Kuba stå stark, outtröttligt gödd på revolutionens sång!

Imperialisterna måste varsebli sin undergång, de skall bortgöra sig i denna sisyfonska kamp mot de frihetsälskande. Inte ens den starkaste storm kan fälla Marxism-Leninismens fyr från klippan i havet. SKU fördömer alla försök att hölja världen i mörker, att skyla eller till och med släcka folkets stolta ljus, SKU står med det kubanska folket i sin kamp för frihet, i sin kamp att vidlivhålla kommunismens eviga låga!

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

 

Solidaritetsuttalande med Palestina

I år är det 75 år sedan Al-Nakba, Katastrofen, och de etniska rensningar, deportationer,
förtryck, och stöld som det palestinska folket har utstått i århundranden. Våldet började inte
med den israeliska statens grundande utan har pågått långt längre tillbaka i tiden än så. Israel
är bara den senaste och mest brutala iterationen av det koloniala våld som det palestinska
folket har utstått. Varje år mördas hundratals palestinier, barn som vuxna, unga som gamla.
Farmödrar äldre en den koloniala regimen i Tel Aviv får sina nedärvda hem beslagtagna av
beväpnade bosättare under beskydd av den koloniala armén. Trots detta har det palestinska
folket bestått, medan de andra gamla imperierna har kommit och gått.

Det är just därför som Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund härmed uttrycker sin
solidaritet med det palestinska folket, i deras kamp mot utländska kolonisatörerna och
inhemska medlöpare. Bara genom socialismen kan det palestinska folket bli fritt.

Vi står rakryggat fast vid att alla palestinier i exil ska ha rätt att återvända, och att alla
politiska fångar ska befrias. Vi vill visa vårt stöd till den palestinska ungdomen, som axlar det
tyngsta ansvaret, ansvar som ingen ungdom ska behöva axla. Ett ansvar som tvingats på dem,
att ta striden mot en brutal och hänsynslös motståndare. Att precis som sina föräldrar och
deras föräldrar dessförinnan ta sig ann och bära vidare motståndet. Som Ghassan Kanafani av
PFLP sa ”Den palestinska kampen är inte en kamp enbart för palestinier, det är en kamp för
varje revolutionär, var han en befinner sig, en kamp av vår tids exploaterade och förtryckta
massor”.

Som vi tidigare uttalat oss om så klarar ingen kolonial regim att överleva tidens test. Men för eller senare så kommer förtrycket att sina och det palestinska folket kommer att bli fritt, hela vägen från floden till havet.

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Dela detta:

SKU håller sin 40:e kongress i Malmö!

I Malmö under helgen har Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund haft sin 40:e kongress och firat 120 år av kamp. Diskussionerna berörde antagandet av stora förändringar inom stadgarna samt i både princip- och handlingsprogrammen, där beslut togs att skriva om och uppdatera dem till den rådande politiken inom rörelsen. Kongressen har även inneburit konstitueringen av en ny förbundsstyrelse.

Utöver mycket givande diskussioner fick vi även besök av internationella delegater från danska DKU, tyska FDJ och grekiska KNE. Tillsammans bjöds vi även av det lokala SKP Malmö på en guidad rundtur genom staden där vår organisation en gång grundades för att besöka historiska platser för den svenska arbetarrörelsen.

Naturligtvis gavs även tid för bilaterala möten och för att umgås och stärka de sociala banden kamrater emellan. SKU med gäster uttryckte sin solidaritet med de ukrainska bröderna Kononovitj, som fortfarande sitter i husarrest under dödshot och trakasserier från Ukrainska poliser och fascister, efter att de fängslades under våren 2022.

Deltagarna var mycket nöjda med kongressens diskussioner och dess resultat. Vi i Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund ser nu framemot en ny period av kamp mot kapitalets krigsföring mot arbetarklassen och världens ungdomar.

Vi vill även tacka våra syskonförbund för deras solidariska hälsningar:
Spanien – CJC
Storbrittanien – YCL
Österrike – Jugendfront
Nederländerna – CJB
Norge – UngKom
Ryssland – RKSM(b)
Portugal – JCP
Serbien – SKOJ
Demokratisk Ungdoms Världsfederation – WFDY

Leve vår 40:e kongress!
Leve 120 år av solidaritet och klasskamp!

Dela detta: