SKU på skolorna

Den 12 oktober inleddes det första av en rad besök på flera av Malmös gymnasieskolor, av Sveriges   Kommunistiska Ungdomsförbund. Målsättningen med besöken är att stärka SKU-klubben på orten, då den nyligen fått nya medlemmar. Intresset för SKU var stort. Omkring 50 elever var framme vid bordet för att hämta material och diskutera allt från historia till ungdomens dagsaktuella problem. Varje fredag framöver kommer en gymnasieskola besökas av klubben.

SKU Malmö

Dela detta: