RKSM(b): UTTALANDE OM DEN SÅ KALLADE ” VÄRLDSUNGDOMSFESTIVALEN” 2024

Inför den ryska regeringens propagandaevenemang i mars nästa år, som menar att kapa det historiska arvet efter Världsfestivalerna för ungdomar och studenter som arrangeras av Demokratisk Ungdoms Världsfederation, har de ryska ungkommunisterna uttalat sig. Uttalandet publiceras här i sin helhet på svenska.

I mars 2024 avser de ryska myndigheterna att hålla den så kallade ”World Festival of Youth” (WFY) i Krasnodarregionen (i byn Sirius nära Sochi). Officiellt innebär evenemanget ”ett öppet samtal och utbyte av åsikter” mellan unga ledare inom näringsliv, sport, vetenskap, influencers och studenter. Arrangörerna bjuder in olika ungdomsorganisationer, religiösa och traditionalistiska grupper från hela världen. Även om denna festival inte har något att göra med World Festival of Youth and Students (WFYS), som sedan många år anordnas av Demokratisk Ungdoms Världsfederation (WFDY), försöker arrangörerna på den officiella webbplatsen för WFY 2024 göra sitt bästa för att skapa ett motsatt intryck genom att göra otaliga hänvisningar till WFDY-festivaler och deras långa historia.

”Demokratisk Ungdoms Världsfederation grundades 1945 och syftar till att förena ungdomar över hela världen i kampen mot imperialism och reaktionära krafter, i kampen för fred, demokrati och ungdomars rättigheter och intressen. Världsfestivaler för ungdomar och studenter är en plats där ungdomar från olika länder fritt kan kommunicera med varandra utan några politiska mellanhänder, få förstahandskunskap om situationen i olika länder, om olika nationers och klassers strävanden och arbete. Värdskapet för dessa festivaler stärker den internationella solidariteten och vänskapen. Den första världsfestivalen ägde rum i Prag 1947. Den blev den längsta i festivalrörelsens historia, medan den sjätte världsfestivalen som hölls i det socialistiska Moskva 1957 visade sig vara den mest massiva. Totalt har nitton festivaler anordnats hittills, varav två ägde rum i Sovjetunionen. Festivaler hölls också i kapitalistiska länder som Österrike och Finland. Dessutom stod Kubas huvudstad Havanna värd för festivalen två gånger, medan världens mest rymliga stadion byggdes speciellt för festivalen i Pyongyang. Sotji i Ryssland stod värd för den sista WFDY-festivalen 2017.”

Sedan 2015 har den ryska regeringen gjort stora ansträngningar för att se till att nästa världsfestival hålls just i Ryssland (staden Sotji). När relationerna med västländerna försämrades efter händelserna i Donbass 2014 tvingades Rysslands styrande kretsar att leta efter nya allierade på den internationella arenan. Behovet av att stärka Rysslands internationella inflytande växte – samtidigt som man intensifierade sin hårda kamp mot andra rovdjur om försäljningsmarknader, kontroll över resurser samt informationskriget om sinnen och hjärtan, om den så kallade ”allmänna opinionen”. I denna kamp är alla medel, inklusive internationella strukturer, gångbara: olika fonder, rörelser och andra sammanslutningar. Staten utnyttjade olika mekanismer för ”mjuk makt”, inklusive ett försök att underkuva de internationella strukturer som en gång skapades med aktivt stöd av Sovjetunionen. För att vinna dessa strukturers förtroende intensifierade de ryska tjänstemännen sin ”antiimperialistiska” retorik. Den ryska imperialismens planer hade inte och har inte något att göra med de ryska ungdomarnas och studenternas grundläggande intressen. I Sotji 2017 avsåg den ryska regeringen att hålla ett helt kontrollerat evenemang som skulle främja idéerna om ”klassamarbete”, en ”multipolär värld”, konsolideringen av ryska ungdomar kring den kapitalistiska regimen, och tjäna det ryska kapitalets utrikespolitiska intressen.

Vissa av WFDY:s ungdomsorganisationer, som direkt eller indirekt finansierades av eller var beroende av regeringen, bedrev lobbyverksamhet för den ryska regeringens intressen. RKSM(b) var den enda av WFDY:s medlemsorganisationer från Ryssland som konsekvent motsatte sig att Världsfestivalen för ungdomar och studenter skulle hållas i Ryssland 2017. Redan i januari 2016 utfärdade RKSM(b):s centralkommitté ett särskilt uttalande ”För att rädda den antiimperialistiska karaktären hos Världsfestivalen för ungdomar och studenter!”. WFYS hölls dock i Ryssland och tyvärr besannades alla våra förutsägelser. Det internationella ungdomsforumet dominerades av regeringsintressen, lokalerna fylldes med reklam för ryska banker och företag, och WFDY fråntogs ledningen och organisationen av evenemanget. WFYS åtföljdes av en hel rad internationella skandaler: uteslutning av enskilda delegater och hela delegationer (Västsahara, Libanon, Serbien), en öppen konflikt mellan arabiska delegater och ungdomar från det styrande partiet i Israel, som bjöds in av den ryska regeringen i strid med avtalen med WFDY. Dessutom tilläts inte en betydande del av RKSM(b)-delegaterna att delta i festivalen.

WFYS-2017 i Sotji misslyckades inte bara med att upprätthålla sin antiimperialistiska karaktär utan blev också ett verktyg i händerna på den ryska regeringen som de använde för att stärka sitt inflytande över några av de utländska ungdomsorganisationerna. Efter att ha nått viss framgång i detta är myndigheterna inte längre i behov av samarbete med WFDY. De förlitar sig nu på att locka till sig ryssvänliga ungdomsorganisationer på egen hand. Det är just därför som festivalen 2024 anordnas. Den är avsedd att mobilisera en del av världens ungdomar till stöd för den ryska regeringen, som nu för ett imperialistiskt krig på Ukrainas territorium. Det är anmärkningsvärt att ryska tjänstemän i ett försök att lura utländska progressiva ungdomar aktivt använder symbolerna för WFYS-2017.

Utländska deltagare kommer dock inte att få se vanliga ryska ungdomar eller någon progressiv ungdomsorganisation på festivalen 2024. Deltagarna i detta evenemang genomgår ett noggrant urval, vars syfte är att endast tillåta deltagande av de ungdomar som är lojala mot Rysslands utrikes- och inrikespolitik. Vanligtvis är dessa medlemmar i regeringsvänliga ungdomsorganisationer, inklusive vissa så kallade ”vänster”- och ”kommunist”-organisationer.
En högljudd och brokig skara som åtföljs av Kremls anhängare är vad som faktiskt väntar dem som kommer till Världsungdomsfestivalen i Sotji 2024. Det kommer inte att bli någon ordentlig diskussion i rättvisans och jämlikhetens namn, i någon form. Arrangörernas huvuduppgift är att förhindra alla handlingar eller uttalanden som skulle avvika från regeringens linje. 2017 försökte arrangörerna av WFYS i Sotji förbjuda material av politisk karaktär på festivalen. Om de betedde sig på detta sätt på en WFDY-festival, vad kan man då förvänta sig av dem på ett evenemang som helt och hållet organiseras av den ryska regeringen?

Revolutionära Kommunistiska Ungdomsförbundet (Bolsjevikerna) – RKSM(b) uppmanar progressiva organisationer att vara försiktiga och avstå från att delta i och stödja den så kallade ”World Festival of Youth”, som kommer att äga rum i Ryssland 2024.

Den tjänar uteslutande den ryska härskande klassens mål och deras stats inrikes- och utrikespolitik. Särskilt med tanke på den nuvarande intensifieringen av klasskampen och den interimperialistiska kampen måste vi som kommunister vara klart medvetna om klasskaraktären hos ett sådant evenemang och dess möjliga återverkningar för de internationella kommunist-, arbetar- och ungdomsrörelserna. Genom att komma till ”World Festival of Youth” i Ryssland eller helt enkelt stödja den verbalt kommer ungdomsorganisationer, medvetet eller omedvetet, att bli en del av propagandamanipulationen och hjälpa till att skapa en bild av att de godkänner Ryska federationens politik, inklusive kriget i Ukraina. Detta är precis vad festivalarrangörerna försöker uppnå.

RKSM(b):s centralkommitté

Dela detta: