------------------------------------------

STATEN SOM HUVUDMAN
FÖR SKOLAN!

STUDIELÖN, FRÅN OCH MED DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET!

STUDIELÖN, FRÅN OCH MED DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET!

Vi kräver att eleverna från gymnasieskolan till färdig utbildning skall ha en studielön.
När industrisamhället växte fram räckte det ofta med en sjuårig folkskoleutbildning, men idag behöver samhället och den moderna produktionen en mer utbildad arbetskraft. Nästan alla går minst 12 år i skolan, och inte ens det räcker för att kunna få ett arbete för att försörja sig. Det är inget ovanligt med studier upp till 25 års ålder.
Men för att klara detta måste man antingen ha rika föräldrar eller ta stora studielån, utbildningen blir därför mest beroende av vilken klass man tillhör. Vi anser det viktigt att man skall kunna välja sin utbildning utifrån intresse, erfarenheter och förutsättningar till ett arbete man skall trivas med under lång tid framöver.
Göran Persson sa vid ett tillfälle ”den som är satt i skuld är icke fri”. Om det är sant, varför skall då inte ungdomen få vara fri, i synnerhet ungdomen från arbetarfamiljer där inkomsterna inte räcker till att bekosta högre studier för sina barn.
Skoltiden är kanske den viktigaste tiden i en människas liv. Där läggs grundstenarna till det framtida livet.
Ekonomisk trygghet måste skapas under utbildningstiden. Aktiva åtgärder ska vidtas mot diskrimineringen av ungdomen från arbetarklassen, invandrarungdomen och ungdomar med funktionshinder, därför kräver vi studielön.
Skolan och elevernas uppoffringar skall ges samma värde som arbetet ute i produktionen och samhället. Utbildningen är en kapitalinvestering. Den investeringen ansvarar inte den enskilde eleven eller läraren för, utan det är ett gemensamt ansvar för hela samhället.
Om samhället ser högre utbildning som en investering för framtiden är studielön ett sätt att visa detta. Ett sådant system skulle också öppna upp högskolans dörrar för bredare grupper i samhället – något som är viktigt för att uppnå en mångfald i den akademiska miljön och minska klassorättvisorna i Sverige.

 


En kampanj från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund 2005 | Kontakt: sku@sku.st | Telefon: 040 - 6118882