------------------------------------------

STATEN SOM HUVUDMAN
FÖR SKOLAN!

STUDIELÖN, FRÅN OCH MED DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET!

STATEN SOM HUVUDMAN FÖR SKOLAN!

Vi kräver att staten skall vara huvudman för skolorna. Skolan gick från att ha varit statligt styrd till att hamna under kommunernas ansvar. På så sätt så blev skolornas förutsättningar beroende av de enskilda kommunernas ekonomi. Kommuner med dyra bostäder och därmed många höginkomsttagare får större resurser till sina skolor, medan de ”fattigare” kommunerna tvingas till ytterligare nedskärningar.
Detta ledertill en allt mer tilltagande segregation i skolan och samhället där en del får en rikare och bättre utbildning än andra – klassklyftorna stärks och ökar.
Vi ungkommunister vill inte ha en utbildningsorganisation som ökar klyftorna beroende på var man bor.
Vi kräver alla ungdomars rätt till demokratisk utbildning. Alla ungdomar måste garanteras rätten till en god allmän- och yrkesutbildning. Skolan skall ge en vetenskaplig syn på naturen och samhället. Den massiva borgerliga propagandan i skolorna måste bekämpas. Skolan skall fostra till fred, demokrati och vänskap mellan folken. Teori skall varvas med praktik.
Det kan inte kommunerna garantera därför måste staten ha huvudansvaret samt att eleverna ges ett större inflyttande över både kunskapsmål och den pedagogiska uppläggningen.
Vi ser, som ett första steg ett återförstatligande utav skolan.


En kampanj från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund 2005 | Kontakt: sku@sku.st | Telefon: 040 - 6118882