------------------------------------------

SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER TILL EN BRA UTBILDNING!

STATEN SOM HUVUDMAN
FÖR SKOLAN!

STUDIELÖN, FRÅN OCH MED DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET!

SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER TILL EN BRA UTBILDNING!

Vi vill skapa en skola för alla ­– där alla ges samma förutsättningar och möjligheter till utbildning, därför driver vi nu en skolkampanj.
Skolan ska vila på en demokratisk, vetenskaplig värdegrund, där alla elever värderas lika oavsett etnisk-, kulturell- eller klassbakgrund. Religioners moral och etik skall inte vara riktlinjer som gäller i skolan.
Vi kräver att ungdomen skall få kunskap om den verklighet vi lever i. Mycket av den kristna traditionen och västerländska humanismen har bestått och består av utsugning och förtryck av de fattiga länderna, liksom fördomar mot andra religioner och kulturer genom att framställa den västerländska kulturen och styrelseskicket som överlägset andra kulturer.
Skall orättvisor och diskriminering i skolan kunna stoppas måste undervisningen utgå från det faktum att Sverige är ett klassamhälle. Försöker man dölja detta faktum kan aldrig problemen som finns i den svenska skolan lösas.
Skolan har under de senaste årtionden präglats av ”omorganiseringar” och åter ”omorganiseringar”, dessa har påståtts vara för att vi skall få en bättre skola.
Verkligheten har visat att skolan istället för förbättringar har drabbats av nedskärningar och privatiseringar och trots alla vackra ord om att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov så har det inte blivit bättre.


En kampanj från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund 2005 | Kontakt: sku@sku.st | Telefon: 040 - 6118882