------------------------------------------

NEJ TILL PRIVATA SKOLOR!

STATEN SOM HUVUDMAN
FÖR SKOLAN!

STUDIELÖN, FRÅN OCH MED DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET!

NEJ TILL PRIVATA SKOLOR!

Idag och i synnerhet efter att Sverige gick med i EU så påtvingades vi en politik som högern har förespråkat under lång tid. En politik som begränsar kommunernas möjligheter att satsa på den offentliga sektorn, därför har skolorna drabbats av nedskärningar och besparingar och fått svårigheter att leva upp till sina skyldigheter att ge alla en likvärdig och god utbildning.
Men även den borgerliga regeringens ekonomiska politik, med stora skattesänkningar i början av 1990-talet bidrog till problemen, och när den nya regeringen med Göran Persson i spetsen tillträdde så omorganiserades alla skulder, så att det blev kommuner och landsting som drabbades.
Detta är en medveten strategi för att skapa utrymme för s.k. privata skolor, men även de finansieras av offentliga medel, men är samtidigt privata företag vars främsta uppgift är att skapa vinst till företagsägarna.
De påstår sig ge pedagogiska alternativ till de kommunala skolorna och kunna erbjuda eleverna det som de kommunala skolorna inte förmår på grund av nedskärningarna.
Det är inte sant, därför att de kommunala skolorna har sin fulla frihet att prova olika pedagogiska alternativ och dessutom innebär det att en del av de pengar som var avsedda för de kommunala skolorna istället förvandlas till privata vinster åt de som äger skolorna.
Planeringen för en bra skola försvåras också i kommunerna, om man plötsligt börjar skapa privatskolor, dessutom innebär det att de samlade resurserna till de kommunala skolorna urholkas ännu mer.
Vi ungkommunister anser inte att det skall ligga vinstintressen bakom elevers rättighet till en god utbildning. De privata skolorna är som sagt ingen lösning på det samhälleliga skolproblemet; de är resultatet av de kommunala skolornas allt sämre förutsättningar, och de spär endast på problemen.

Ingen vinst till företagsägarna –
på bekostnad av ungdomens utbildning!

 


En kampanj från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund 2005 | Kontakt: sku@sku.st | Telefon: 040 - 6118882