------------------------------------------

STATEN SOM HUVUDMAN
FÖR SKOLAN!

STUDIELÖN, FRÅN OCH MED DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET!

KOM MED DU OCKSÅ!

KOM MED DU OCKSÅ!

Vi vill att alla ungdomar skall ha rätt till samma förutsättningar och möjligheter till en bra utbildning. Detta kämpar vi för genom vår skolkampanj. Men det är långt ifrån det enda vi kämpar för. Vi vill också att alla ungdomar ska ha rätt till arbete, med en rättvis lön, alltså inga ”ungdomslöner” – lika lön för lika arbete!
Vi vill leva våra liv i en trygg miljö, fri från miljöförstöring. Vi kämpar för demokrati, där vi ungdomar ska få vara med och bestämma över våra liv. Vi vill leva och arbeta under fredliga förhållanden, därför säger vi nej till krig! Kort sagt, vi vill förändra världen – en annan värld är möjlig!
Vi vill förverkliga ungdomens demokratiska rättigheter, men för att göra det så krävs det att SKU stärks.
SKU behöver fler medlemmar, och fler klubbar, så vad väntar du på?
SKU måste utvecklas till ett verkligt massungdomsförbund. Ett ungdomsförbund där alla har en plats, med sina drömmar, förhoppningar och önskningar, med alla erfarenheter och svagheter.  

Du som vill förändra världen, säkra freden, stoppa högerkrafterna
och kämpa för ungdomens demokratiska rättigheter – kom med i
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund du också!

 


En kampanj från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund 2005 | Kontakt: sku@sku.st | Telefon: 040 - 6118882