SKP och SKU: Nej till alla krigsförberedelser – Nej till Aurora23!

Den 17 april 2023  inleddes i Sverige den militära övningen Aurora 23. I den deltar soldater från 13 länder, utöver Sverige, däribland USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Ukraina. I övningen kommer över 20 000 soldater att delta och den kommer att genomföras vid flera platser och under en hel månad.

Som kommunister avvisar vi varje steg vårt lands militär tar för att knyta närmare band med de västliga imperialistiska blocken. En övning som denna, som är den största sedan 1993, innebär att den svenska militären, vars verksamhet är inriktad på att försvara det svenska kapitalet i den internationella konkurrensen, i ännu högre grad integreras i de allt skarpare motsättningarna som kännetecknar den internationella kapitalismen. Ingen svensk soldat ska befinna sig utanför Sveriges gränser och ingen utländsk soldat ska befinna sig här.

Upprustningen av den svenska militären och dess allt mer aktiva deltagande i konflikter utomlands – Irak, Libyen, Afghanistan och Mali, för att nämna några – är tecken i tiden. Det svenska kapitalet sträcker på sig och den svenska militären agerar överallt för att försvara det. Ingenstans griper den svenska militären in för folkets väl; överallt för kapitalets.

Övningen äger rum under en period av skärpta internationella motsättningar och en övning som denna utsätter det arbetande folket inte bara i Sverige, utan också i andra delar av världen för enorma risker. Den svenska upptrappningen motsvaras av upptrappningar på andra håll och den svenska upptrappningen gör också Sverige till en måltavla. När den svenska militären övar inför en fiktiv invasion är det också ett erkännande av att en invasion är mer möjlig nu än tidigare. Det svenska kapitalets politik riskerar allas våra liv.

Eftersom det svenska kapitalet, likt alla andra länders kapital, växer och söker allt större profit i världen, är en upptrappning oundviklig under kapitalismen; likasinnade kommer sluta sig samman för att slå mot fienden och där man inte kan växa fredligt, växer man med krig. Kriget under kapitalismen är en fortsättning av politiken men med andra medel. Därför är också en anti-krigspolitik som inte samtidigt är anti-kapitalistisk i bästa fall en illusion, som framhåller att freden är möjlig under kapitalismen, när den i själva verket är omöjlig.

I kampen mot kriget håller vi därför fram socialismen som det enda alternativet för människan – freden är beroende av socialismen.

Därför säger Sveriges Kommunistiska Parti och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund nej till Aurora23 och vi betonar vikten av en självständig och politisk kamp för fred och socialism!

Dela detta:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.