Foto: Janders/Wikimedia Commons

Uttalande om skolan från det Europeiska Kommunistiska Initiativet

I de flesta länder i Europa började det nya skolåret i september. Elever och studenter har återvänt till dagis, förskola, skola och universitet. Det de har gemensamt oavsett var de befinner sig eller vad de studerar är att deras rätt till utbildning och deras rättigheter generellt är under attack.

Anledningen till detta är enkel. Det är inte lönsamt för kapitalet att utbilda ungdomar mer än vad som är nödvändigt för att systemet ska kunna fungera. Det är den grundläggande principen för all utbildning under kapitalismen, och det kan inte vara annorlunda i detta orättvisa system.

Dagens skola, som utformats under de senaste decennierna, skapades genom att flera faktorer kom att samverka.

  • Kapitalet var tvunget att göra vissa eftergifter för att möta arbetarrörelsens krav på ett utbildningssystem som skulle agera i arbetarklassens intressen.
  • Socialismens existens i Sovjetunionen och andra länder utgjorde ett alternativ till kapitalismen och tvingade därmed kapitalet och dess regeringar att göra anpassningar för att begränsa möjligheten att människor skulle inse socialismens nödvändighet.
  • Det moderna utbildningssystemets måste överstämma med produktivkrafternas utveckling – en viss utbildningsnivå var nödvändig för att arbetarna skulle klara av produktionsmedlen.

Dessa faktorer har skapat dagens utbildningssystem, men som alla kan se så finns det idag ingen existerande socialism som kan utgöra ett alternativ och samtidigt saknar vi en revolutionärt välorganiserad arbetarrörelse.

Denna situation ger kapitalet både incentiv och möjligheter att ta tillbaka alla eftergifter som inte är nödvändiga för hanteringen av produktionsmedlen.

I flera länder har man redan genomfört stora nedskärningar i utbildningssystemet, och man tvingar familjer att betala dyrt för sina barns utbildning samtidigt som utbildningen och studievillkoren har försämrats kraftigt.

I tider av svag kapitalistisk återhämtning, samtidigt som nästa kris redan väntar runt hörnet, kommer vi att bevittna intensifierade attacker mot arbetarklassen i Europa.  Oavsett vilka rättigheter som finns kvar, så riskerar vi att de tas ifrån oss i en nära framtid.

Om bortser från de rent ekonomiska motiven, så kan vi se en intensifiering av försöken att manipulera innehållet i utbildningen ideologiskt. Privata bolag blir alltmer aktiva i skolväsendet och ger studenter och elever en förvrängd bild av verkligheten genom att skapa en anda av ”entreprenörskap”.

Samtidigt ökar de antikommunistiska strömningarna i EU och bland dess regeringar. Ekonomiska medel tilldelas olika statliga ministerier och privata initiativ som arbetar för smutskastning av kommunismen, för det ohistoriska likställandet mellan kommunism och det monster som fascismen är, samt för att sprida lögner om kapitalism och kommunism i skolor och universitet.

Denna utveckling kommer att påverka studenters och elevers rätt till utbildning på ett negativt sätt. Man söker att fördunkla verkligheten och istället presentera en oförståelig och ologisk version av verkligheten, anpassad till kapitalets behov. Den här utvecklingen kommer att stå i vägen för ungdomens kognitiva och politiska utveckling och beröva dem möjligheten att söka sanningen och en förklaring till situationen i världen.

Detta skapar nu och i framtiden osäkerhet, och ökar trycket på ungdomen ännu mer.

Det här är en utveckling som kräver ett resolut svar från kommunisterna tillsammans med studenter, elever, unga arbetare och föräldrar från arbetarklassen. För att bekämpa lögnerna måste vi hålla fast vid de historiska sanningar som visat socialismens överlägsenhet. För att bekämpa försöken att marginalisera ungdomen kommer vi att göra allt i vår makt för att stärka den kollektiva kampen som ett positivt exempel på vad vi kan åstadkomma tillsammans. För att stå emot försöken att skada välfärden kommer vi att fortsätta och öka våra insatser för att organisera vår klass för ett fritt, modernt och offentligt utbildningssystem utan någon så kallad entreprenörsverksamhet i utbildningen.

I slutändan är det ändå så, att ett utbildningssystem som uppfyller den moderna ungdomens behov inte kan existera under kapitalismen. Historien har visat att reformer och förmåner som vunnits är temporära och osäkra. De är inte permanenta. Det är därför vi kämpar för socialismen, där makten vilar i arbetarklassens händer och motsvarar arbetarklassens behov.

Denna makt är den enda makt som kan garantera ett utbildningssystem anpassat till våra behov, målsättningar och drömmar. Det är därför vi uppmanar folket och ungdomen – kämpa med oss för en bättre framtid!

Text: Europeiska Kommunistiska Initiativet
Foto: Janders/Wikimedia Commons

Dela detta:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.