Turkiets Kommunistiska Ungdomsförbund: “Nato är den största terrororganisationen”

Turkiets Kommunistiska Ungdomsförbund (TKG) utfärdade den 13 februari en deklaration om sitt antiimperialistiska synsätt, där man kritiserade Natos närvaro i regionen och den turkiska regeringens förda krigshetsarpolitik. TKG minns den effektfulla protesten mot den amerikanska marinens 6:e flotta som för 50 år sedan genomfördes av vänsterstudenter. I deklarationen uppmanade TKG också till en kompromisslös kamp mot imperialisterna och deras kollaboratörer.

Den fullständiga texten i TKG:s deklaration lyder enligt följande:

De som inte gör imperialismen till sitt mål, kan inte besegra imperialismen

Medan de predikar, kommer vi att vara de som kastar imperialisterna i sjön
Politiker som har till tradition att besöka Washington och fjäska för Vita huset pratar idag om antiimperialistisk kamp, ett nytt självständighetskrig och misstro mot USA. De predikar, och ibland bryter de förbindelserna med sina allierade, bara för att en annan gång sträcka ut en försonande hand. Men vad som är utmärkande för den turkiska ungdomsrörelsens historia är den kompromisslösa kampen mot imperialisterna och deras kollaboratörer, och att de körde iväg den amerikanska marinens 6:e flotta från Dolmabahçe.

Imperialismen är en världsordning
Imperialismen är trots påståendena från regeringspartiet AKP inte bara “stormakter utifrån som har för avsikt att blanda sig i vårt lands angelägenheter”. Imperialismen är namnet på den samtida kapitalismen. Den store revolutionären Lenin beskrev imperialismen som “kapitalismens högsta stadium” och som “kapitalismen i stormonopolens händer” och påpekade det faktum att imperialismen är ett system som innefattar alla de kapitalistiska ländernas olika utvecklingsstadier.

Kapitalet är expansionistiskt till sin natur
Kapitalackumulation är det fundamentala målet för alla företag. Att skydda de lokala bolagens suveränitet på den nationella marknaden och hjälpa dem med att få en andel i den internationella konkurrensen är varje kapitalistisk stats grundläggande mål. Därför är den expansionistiska läggningen en oskiljaktig del av kapitalet.

Ny-ottomanismen har kapitalismen som sin kärna
Kapitalet i Turkiet uppvisar expansionistiska tendenser. Detta styrks av de turkiska väpnade styrkorna (TAF) som har stationerats på avlägsna platser, som exempelvis Somalia, Qatar och Sudan för att skydda de lokala stormonopolens utlandsinvesteringar. Det är sant, Turkiet är ännu inte ett imperialistiskt land. Men bourgeoisien önskar att bli imperialistisk. Anledningen till att politikerna vill efterlikna det ottomanska imperiet är inte “kärleken till sina föregångare”, utan eftersträvandet av stora marknadsandelar.

Det finns ingen rättvisa i exploatörernas värld
På samma sätt som kapitalismen har dess monopolversion, imperialismen, inte heller någon plats för jämlikhet, fred och rättvisa. På samma sätt som en handfull rika människor äger 90 procent av den rikedom som produceras i vårt land, tillhör 90 procent av den rikedom som produceras i världen ett fåtal länder. De mest framträdande bland dessa länder är USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Kina.

NATO: Den största terrororganisationen
Vårt vackra land har förorenats med över 100 NATO-baser. NATO är en internationell terrororganisation, som styrs av den dominerande makten i det imperialistiska systemet, USA. Genom sin krigshets hotar NATO inte bara stater som inte är medlemmar, utan också folken i de länder som är medlemmar. NATO har dessutom ambitionen att undertrycka upproriska folkliga rörelser genom att använda de anti-upprors-styrkor som grundats på dess bakgård och att hålla kvar medlemsstaterna inom USA:s maktsfär.

Frihet är inte möjlig utan socialism
USA:s, Tysklands, Frankrikes och Nederländernas monopol kontrollerar de viktigaste sektorerna av Turkiets ekonomi. I dagsläget är Turkiets ekonomi mer beroende av de västerländska imperialistiska stormakterna än den är av ekonomiska förhållanden i det gena landet. Under hela mandatperioden har AKP-regeringen fördjupat vårt lands beroende av externa förhållanden genom privatiseringar, och har nästan förstört den lokala produktionen i strategiska sektorer som jordbruk. Såvida inte ekonomin, med början i nyckelsektorerna, förstatligas och Turkiets självförsörjning säkerställs genom användning av en central planering, är självständighet en omöjlighet.

Påminnelse till dem som har glömt den amerikanska marinens 6:e flotta
Den 17 juli 1968 är det datum då universitetsstudenter, däribland Deniz Gezmiş, drev bort soldaterna i den amerikanska marinens 6:e flotta, som låg för ankar i Bosporen. Det är hög tid att vi påminner dem som glömt det om den turkiska ungdomens svar på USA-imperialismen.

Tidigare fanatiska NATO-anhängare och företagare inom EU framställer sig nu som antiimperialister. Trots det träffar de fortfarande avtal med dem, allierar sig med dem och blandar sig inte i imperialisternas intressen och organisationer i vårt land. Men ändå så uppmanar de folket till att delta i det så kallade självständighetskriget. De har inga problem med detta hyckleri eftersom de inte har känt de sanna antiimperialisternas och de verkliga patrioternas kalla andedräkt i nacken på ett tag.

Det är nödvändigt att störta den imperialistiska världsordningen tillsammans med dess lokala försvarare som inte lovar mänskligheten annat än kriser, fattigdom och krig. Imperialismen har återigen lett världen till randen av ett allmänt krig. Nödvändigheten av att organisera sig blir mer och mer oundviklig för att frigöra vårt land från imperialismens bojor och låta imperialismen betala för de brott som den har begått mot vårt folk i årtionden.

Mot bakgrund av att det är 50 år sedan den imperialistiska flottan drevs bort från Dolmabahçe, uppmanar vi Turkiets ungdom att visa alla hur striden mot imperialismen förs.

Detta måste göras för att befria Turkiet från imperialismen

1. NATO:s och USA:s baser måste tas över. Utländska trupper ska utvisas.

2. Trupper som har skickats till Syrien och andra länder i bourgeoisiens intressen ska dras tillbaka.

3. De imperialistiska stormakternas avtal om utbildning och modernisering av armén och poliskåren ska upphävas.

4. Med utgångspunkt från de strategiska sektorerna ska ekonomin förstatligas och central planering ska tillämpas. Utvecklingsplaner ska arbetas fram och tillämpas.

Dela detta:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.