Ungdomen är organiserad i TKP

Länge leve Turkiets Kommunistiska Ungdom!

Turkiets Kommunistiska Ungdom (TKG) har som sitt mål att fortsätta kampen för den socialistiska makten på universitet och högskolor, såväl som i skolor. Förbundet har ända sedan splittringen inom TKP 2014 varit kopplat till Kommunistiska Partiet (Turkiet) i sitt arbete bland ungdomen.

I denna process fanns det två huvudsyften för TKG: dels att följa arbetarklassens väg, den väg som vrider historiens hjul framåt och dels att kämpa inom partiet, som är förtruppen i kampen för den socialistiska makten. Under denna period, som kom att vara mer än två år, har vi aldrig anammat en annan väg än arbetarklassens och den socialistiska kampens väg. Och precis som vår kamrat Nazim Hikmet sa om TKP, så har vi alltid varit stolta över att vara organiserade i partiet.

Denna tillfälliga period har nu kommit till sitt slut i och med Turkiets Kommunistiska Partis (TKP) återvändande till historiens scen. Från och med nu kommer TKG att fortsätta sitt arbete bland ungdomen under Turkiets Kommunistiska Partis fana.

För att fortsätta arbetet bland ungdomen kommer Turkiets Kommunistiska Ungdom:

·  Att motarbeta universitetens och skolornas kapitulation inför både fundamentalism och den fria marknaden.

· Att organisera motståndet mot att kapitalisterna dyker upp i våra universitet och omorganiseringen av utbildningssystemet i en riktning som gynnar kapitalisterna.

· Att försvara upplysningen mot religiös fundamentalism, att slå tillbaka de liberala attacker som påstår att shari’a är en ”allmän värdering bland folket” och att inte låta sekularismen utgöra en bas för klassamarbete.

· Att utgöra en mittpunkt för den mångfacetterade kampen, som utgår från ett klassperspektiv, mot de reaktionära ideologier som förtrycker unga kvinnor.

· Att fortsätta forma ungdomens organisation med utgångspunkt i arbetarklassens historiska intressen och behoven för kampen för den socialistiska makten genom att hålla borta alla medelklassfestelser och småborgarkultur.

· Att ha som mål att skapa en ny kultur som kan rädda ungdomen från vulgaritet, ytlighet och korruption.

· Att motarbeta de imperialistiska intressena i regionen och sändandet av ungdomar i krig för kapitalisternas intressen.

· Att stödja den proletära internationalismen och att fortsätta medlemskapen och bidragen till samarbeten såsom Demokratisk Ungdoms Världsfederation (DUV) och Mötet för europeiska kommunistiska ungdomsorganisationer (MECYO).

· Att arbeta för att de studenter som tvingas arbeta under sin studietid organiseras i det parti som går främst i arbetarklassens kamp.

· Att kämpa mot de frestelser som gäckar ungdomar att fly utomlands och att stödja den patriotiska ungdomen som tar hand om sitt land.

· Att mobilisera vår fulla styrka mot det kapitalistiska barbariet och imperialismen som inte ger ungdomen ett annat alternativ än döden.

Istället för det kapitalistiska barbariet, som inte erbjuder ungdomen något annat än död, arbetslöshet, en blek framtid och mörker, är det dags att organisera sig i Turkiets Kommunistiska Ungdom!

Turkiets Kommunistiska Ungdom (TKG)

Översättning: Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Relaterat:

Dela detta:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.