DUV

Uttalande från DUV angående FN:s klimatkonferens (COP21) i Paris

Demokratisk Ungdoms Världsfederation anser miljöfrågorna vara starkt förknippade med livskvalitén. DUV klargör att frågan om klimatförändringarna återigen visar på imperialismens motsättningar.

I samband med det 21:e klimatmötet i Paris anser DUV att länderna måste sluta bindande resolutioner och motverka lobbyverksamhet och tillämpa påtryckningsmedel mot multinationella företag. Angående frågan om klimatförändringarna anser DUV vidare att dessa oberoende av de olika prognoserna och schablonerna får betydande effekter. Det är också av stor betydelse att lokalisera svaren till problemen som klimatförändringarna medför och att fastställa på vilket sätt som klimatförändringarna påverkar de olika samhällsklasserna och världens folk. Det är dock utan tvivel så att lösningarna på miljöfrågorna knappast kommer att komma från imperialismen på grund av dess totala irrationalitet och plundrande natur.

Imperialismens ursprungliga målsättning att åstadkomma ackumulation och maximera profit kommer alltid att förbli oförändrad. Dessutom strävar imperialismen efter en uttömning av naturresurserna i en takt som överträffar dess förmåga att regenerera och kommer inom kort att äventyra suveräniteten och människors livskvalité. På lång sikt kommer imperialismen att äventyra mänsklighetens överlevnad.

DUV uppmanar den progressiva ungdomen till att förstå att den imperialistiska nedbrytningen och försämringen av natur- och samhällsvillkoren ger den imperialistiska kampen en ny innebörd: utan ett konstant överskridande av hållbarhetens gränser, existerar det ingen ackumulation och utan denna kommer imperialismen att gå under. Detta är imperialismens djupaste motsättning som tveklöst kommer att leda till utrotandet av mänskligt liv på vår planet. Den ansvarslösa användningen av vår jord, det urskillningslösa utnyttjandet och misskötseln av vår natur samt miljöförstöringen är följderna av imperialismens profitinriktade produktivitet och införandet av marknadskrafterna.

Vi hyllar ungdomen som kämpar emot klimatförändringarnas effekter såtillvida att de förstår betydelsen av att värna om naturresurserna och dess demokratiska användning. Samtidigt anser vi att välfärden för all världens folk endast kommer vara tillgänglig i en ren och hälsosam miljö i vilken alla har tillgång till de materiella förutsättningarna för ett stabilt liv, med hälsosam mat fri från sjukdomar. En värld i vilken alla har tillgång till rent och friskt dricksvatten, där alla kan njuta av frisk luft och där alla kan använda sig av energi för uppvärmning och nedkylning.

Dela detta:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.