WFDY

WFDY höll kongress i Lissabon

Den 8-13:e november hölls WFDY:s (DUV:s) 18:e kongress i Lissabon och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund var självklart på plats.

Kongressen sammanföll med med förbundets 66-års jubileum och arrangerades av Portugals kommunistiska ungdomsförbund (JCP). Närmare 200 delegater representerande 86 organisationer från hela världen samlades för att stärka varandra och förbundet i den gemensamma revolutionära kampen mot imperialismen – för en värld i fred och solidaritet. Efter givande diskussioner och analyser om kapitalismens rådande tillstånd i världen, dess inneboende konflikter och allt aggressivare imperialistiska offensiver enades man om en gemensam plattform för de kommande årens internationella revolutionära strategi. Viktiga utdrag ur de antagna resolutionerna var understrykandet av kapitalismens kristillstånd som ofrånkomligt sprungen ur de kapitalistiska produktionsförhållandenas inbyggda motsättningar, ett unisont fördömande av den imperialistiska krigsföringen och monopolkapitalets ekonomiska profitering på de arbetande massorna världen över . Kapitalismen befinner sig otvetydigt på randen till sin egen undergång och dess enda lösningar stavas krig, massarbetslöshet och utökad exploatering av de redan förtryckta massorna. Kort sagt har kapitalismen ingenting att erbjuda världens unga. Tillsammans med de andra anti-imperialistiska organisationerna i WFDY står Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund för en politik värdig dagens unga och kommande generationer: vi vet att fred, solidaritet och rättvisa inte bara är nödvändigt utan vi vet också vilken väg som ofrånkomligen leder dit – den antikapitalistiska, anti-imperialistiska och socialistiska vägen är den enda möjliga, den enda värdig att beträda.

WFDY går stärkt vidare från dess 18:e kongress på denna väg och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund gratulerar den nya ledningen med EDON från Cypern och UJC från Cuba till deras hedervärda uppdrag som President respektive generalsekreterare för den kommande mandatperioden!

Jonas Hellberg

Se filmer från kongressen på WFDY:s hemsida www.wfdy.org

Dela detta: